مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

خطبه متقین در آینه قرآن کریم   

 

عنوان:

خطبه متقین در آینه قرآن کریم   

نام و نام خانوادگی:

 شهناز بتول کمیلی

گروه:

 علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 پاکستان

کد تحصیلی:

 1253727 

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

حسن شکوری 

استاد مشاور:

 محمد صادق اخوان  

تاریخ دفاع:

1391/7/12

تعداد صفحات:

164

تعداد منابع:

69

کلید واژه های پایان نامه:

  -

چکیده پایان  نامه :

در این تحقیق، بررسی شاخصه­های پارسایان در خطبه­یمتقین در آینه­ی قرآن،مطمح نظر است

و در  چهار بخش نگاشته شده است:

بخش اول: در بیان کلیات و مفهوم شناسیاست.و  مفاهیم واژه­هایی چون قرآن کریم،متقین و نهجالبلاغه،بیان گشته. و نیز به تفاوت اخلاق و تربیت اشاره شده است.

بخش دوم: در مورد شاخصه­های اخلاق فردی پارسایانمی­باشد.که در آن به ویژگیهایی چون قناعت،صبر و شکیبایی،عبودیت، و پرهیز از عجب و خود­پسندی که از شاخصه­های اخلاقی بسیار مهم در زندگی انسان است، اشاره شده است.

بخش سوم: در این بخش به شاخصه­های اخلاق اجتماعی متقین و شیوه­ی تعامل آنان در جامعه اشاره شده. و پیرامون خصال نیکی چون صداقت، تواضع، خویشتن داری و فرو خوردن خشم، مباحثی مطرح شده است.

بخش چهارم:در بیان شاخصه­های تربیتی و فرهنگی-اجتماعی اهل تقواست.در فصل اول آن به شاخصه­های تربیتی وشیوه­­ی برخوردی پارسایان در جهت اصلاح و تربیت افراد جامعه پرداخته شده.و به روشهای الگوسازی عملی، تذکر، محبت و مدارا و تشویق و تنبیه اشاره شده است.

و در فصل دوم از این بخش شاخصه­های فرهنگی-اجتماعی پارسایان مورد بخث قرار گرفته است.و در آن، مواردی چون دین­مداری،عفو و گذشت،پاکدامنی و امانتداری مورد بحث قرار گرفته است.

نوع تحقیق کتابخانه­ای بوده و منابع  آن از کتب تفسیری، روایی، اخلاقی و  شروح نهجالبلاغه،بوده است.

نتیجه­ی تحقیق،درک اهمیت تقوا و نقش بسزای آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان و سعادت دنیوی و اخروی او و شناخت اهل تقواست .که این آگاهی و شناخت موجب ترغیب و اهتمام مسلمین به رعایت نقوای الهی میگردد.

واژه­های کلیدی تحقیق: قرآن، نهجالبلاغه، متقین، دنیا و آخرت می­باشد.