مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

تبيين عصمت براساس دیدگاه تشکیک وجود 

عنوان:

تبيين عصمت براساس دیدگاه تشکیک وجود

نام و نام خانوادگی:

حمیده فیاض   

گروه:

فلسفه و کلام   

تابعیت:

هندوستان

کد تحصیلی:

1591025

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

محمد تقی سهرابی فر

استاد مشاور:

زهرا شریف   

تاریخ دفاع:

1392/12/26

تعداد صفحات:

144

تعداد منابع:

101

کلید واژه های پایان نامه:

 عصمت، تشکیک وجود، علم، حرکت جوهری، اصالت وجود، کون جامع، خلیفه الهی..

چکیده پایان نامه:

پژوهش حاضر با عنوان «تبیین عصمت بر اساس دیدگاه تشکیک وجود» بر آن است که به عصمت بااینکه از مبانی اعتقادی مسلمانان به‌طور عام و از مبانی اعتقادی امامیه به‌صورت خاص است، به نحوه مطلق نگاهی برون مذهبی و نو داشته باشد تا به‌طورکلی به اثبات و تبیین عصمت بپردازد که به‌طور غیرمستقیم به اثبات عصمت پیامبران و ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام نیز منجر خواهد گشت. ازاین‌رو، در این پژوهش، کوششی در راستای، تقریری فلسفی از عصمت با تکیه‌بر دیدگاه تشکیک وجود و با استناد به منابع کلام اسلامی و فلسفه‌ی صدرایی صورت گرفته است.

در این نوشتار پس از بیان کلیات و مفاهیم که در بخش اول قرار دارد به بیان مبانی و عناصر اصلی عصمت در بخش دوم پرداخته‌شده است، مبانی‌ای همچون دو ساحتی بودن انسان، ویژگی تکامل انسان، کون جامع و خلیفه الهی انسان که به سبب وجود این امور در انسان است که عصمت به این صورت خاص فقط برای وی مطرح می‌شود؛ اما عناصر اصلی آنکه با بررسی تعاريف اصطلاحي عصمت بیان می‌گردند عبارت‌اند از: لطف الهی، ملکه نفس، استعداد یا ظرفیت خاص، علم، اراده و قدرت.

در بخش سوم به بیان مبانی تشکیک وجود ازجمله اصالت وجود و وحدت و کثرت عینی وجود خارجی و لوازم آن حرکت جوهری پرداخته‌شده است و در بیان عناصر آن نیز به رابطه مراتب وجود با صفات کمالیه که مهم‌ترین آن‌ها علم، قدرت، اراده و حی می‌باشد توجه شده است.

در بخش آخر به چگونگی تناظر بین مبانی و عناصر نظریه عصمت و دیدگاه تشکیک وجود پرداخته‌شده است که با تکیه‌بر این تناظر عصمت بر اساس دیدگاه تشکیک وجود تبیین می‌شود که تناظر در مبانی، تشکیکی بودن عصمت را می‌رساند و تناظر در عناصر، چگونگی وجود این تشکیک را در عصمت بیان می‌کند.