شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
صفحه اصلی > فرهنگی تربیتی > اداره فرهنگی > تشکل های فرهنگی 

مقدمه:
جامعه المصطفی به عنوان یک نهاد علمی، حوزوی و بین المللی مأمن و مأوای هزاران طالب و مشتاق از سراسر گیتی است که برای فراگیری علوم آل محمّد در آن مشغول تحصیل هستند.

تشکل ها و انجمن های فرهنگی دارای هویت حوزوی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، تبلیغی، هنری، رسانه ای و ادبی و مانند آن هستند که به منظور ترویج و توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی و معارف قرآن و اهل بیت در قالب سازمان های مستقل مردم نهاد و شبکه های ارتباطی بین المللی در کشورهای هدف به صورت حضوری و غیرحضوری فعالیت می نمایند.

این تشکل ها با ماهیتی فرهنگی، تبلیغی و علمی با بهره گیری از تجارب و روش های علمی اصیل و متنوع در راستای ایفای رسالت های حوزوی به گسترش و نشر معارف غنی اسلامی متناسب با نیازهای جوامع هدف در طراز جهانی فعالیت می نمایند.

اهداف:

 1. راهبری، سازمان دهی و نظام مند کردن فعالیت های انجمن ها و تشکل های فرهنگی؛
 2. تربیت مدیران کارآمد و کادر سازی در حوزه فعالیت های فرهنگی تبلیغی؛
 3. توانمندی سازی طلاب برای تبیین و تولید اندیشه های دینی بر اساس نیاز جوامع در طراز جهانی؛
 4. شناسایی و رشد استعدادهای برتر فرهنگی، تبلیغی و هنری طلاب در عرصه های فرهنگ، هنر، مدیریت و تبلیغ؛
 5. تربیت اجتماعی و تقویت روحیه کار جمعی سازگاری و همکاری های گروهی؛
 6. گسترش تعامل و روابط فرهنگی، علمی با محیط های علمی، آموزشی و فرهنگی تبلیغی جهان؛
 7. تشکیل شبکه های ارتباطی بین المللی در راستای تحقق امت واحده و هویت بین المللی اسلامی؛
 8. ارتقاء و توسعه پایدار، هدفمند و نظام مند انجمن ها در میان ملیت های المصطفی؛
 9. اشاعه و گسترش بینش دینی، معرفتی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگ اسلامی در جوامع هدف از طریق طلاب، فضلاء و دانش پژوهان عضو در تشکل ها؛
 10. گسترش تعامل اعضاء تشکل ها با جامعه المصطفی و کمک به تحقق اهداف و مأموریت های المصطفی، ارتقاء سطح معنویت، روحیه تعبد و اخلاق مداری، رشد و تعالی اخلاقی اعضاء تشکل ها؛
 11. گسترش فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه در حوزه های آبادانی، علم و دانش؛
 12. تقویت بنیه علمی و زمینه سازی برای ارتقاء سطح دانش و بینش طلاب.

تشکل های فرهنگی موسسه آموزش عالی بنت الهدی:

 • تشکل فرهنگی ریحانه النبی


تشکل فرهنگی ریحانه النبی ویژه طلاب افغانستان در سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی، رسانه ای و فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " همسنگران بی مرز " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
نشریه ریحانه به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان فارسی منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در کشور افغانستان نیز توزیع می گردد.

سایت این انجمن http://reyhane-afg.com می باشد.

 • اتحادیه رائدات الهدی

اتحادیه رائدات الهدی ویژه طلاب عرب زبان از کشورهای عراق، عربستان، سوریه، لبنان، الجزایر، المغرب، تونس و ... در سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این اتحادیه از 3 تشکل نور، الغدیر و الحورا با 7 نفر عضو اصلی تشکیل شده که در زمینه های قرآنی، حدیثی، رسانه ای و فرهنگی - اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این اتحادیه در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشست سالانه بزرگداشت شهید صدر و شهیده بنت الهدی  اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
سایت http://rhuda.com  به همت اعضای وب سایت تشکل رائدات الهدی به زبان عربی در زمینه فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، عقیدتی و زنان فعال می باشد.

نشریه الاسره المومنه به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان عربی منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در عراق، سوریه، لبنان، الجزایر، تونس، گانا، انگلستان و کویت توزیع می گردد.

این اتحادیه همچنین در مناسبت های مختلف ویژه نامه هایی را با عناوین« واشرقت الانوار» «نهج الخلود» و ... به زبان عربی منتشر می کنند.

 • تشکل فرهنگی عفاف

تشکل فرهنگی عفاف ویژه طلاب پاکستان در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 8 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی، رسانه ای و فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " همایش علامه اقبال ستاره شرق " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
سایت http://hodaefaf.com به همت اعضای وب سایت تشکل عفاف در سال 1390 راه اندازی شده است. این سایت به دو زبان انگلیسی و اردو در زمینه فرهنگی –اجتماعی فعال است.

نشریه عفاف به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان اردو منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در کشور پاکستان نیز توزیع می گردد.

 • تشکل فرهنگی وحدت

تشکل فرهنگی وحدت ویژه طلاب ترکیه در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی، رسانه ای و فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " عاشورا و بیداری اسلامی " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
نشریه مهاجرين زمان به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان ترکی استانبولی منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در ترکیه، آلمان و هلند نیز توزیع می گردد.

 • تشکل فرهنگی فاطمیه

تشکل فرهنگی فاطمیه ویژه طلاب اندونزی در سال 1382 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 10 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.
این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " بررسی تطبیقی مبلغان اندونزی و ایران " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
سایت http://www.fathimiah.com به همت اعضای وب سایت تشکل فاطمیه در سال 1390 را ه اندازی شده است. این سایت به زبان اندونزیایی فعال است.

نشریه فاطمی به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان اندونزی منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در اندونزی نیز توزیع می گردد.

 • کانون اندیشه و هنر(فعالیت محور)

کانون اندیشه و هنر ویژه طلاب هنرمند از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، اندونزی، تایلند و ... در سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 5 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه فرهنگی - هنری در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی کلاس ها و کارگاه های متفاوتی را برگزار می نماید که از جمله این کلاسها می توان به آموزش داستان نویسی، کارگاه های نقد فیلم و ... اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.

 • تشکل علمی فرهنگی بشری

تشکل علمی فرهنگی بشری ویژه طلاب افغانستان در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 5 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه زنان در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.
این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " جریان شناسی فیمینیسم " اشاره نمود.
نشریه بشری به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان فارسی منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در افغانستان نیز توزیع می گردد.

سایت http://boshra.hoda.miu.ac.ir به همت اعضای وب سایت تشکل بشری در سال 1390 را ه اندازی شده است. این سایت به زبان فارسی در زمینه فرهنگی اجتماعی در حوزه زنان فعال است.

 • تشکل فرهنگی بنات الوحده

تشکل فرهنگی بنات الوحده ویژه طلاب تاجیکستان در سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی و فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " مهارت های تبلیغی جذب جوانان و نوجوانان در تاجیکستان " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.سایت http://b-vahdat.com  به همت اعضای وب سایت تشکل بنات الوحدت به زبان کریلیدر سال 1395 را ه اندازی شده است.

 • تشکل فرهنگی الکوثر

تشکل فرهنگی الکوثر ویژه طلاب تایلند در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی، رسانه ای و فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " بیداری اسلامی " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.

 • تشکل فرهنگی بنات فاطمه

تشکل فرهنگی بنات فاطمه ویژه طلاب بنگلادش در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 8 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی و فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع " دفع ولایت حضرت زهرا " اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
نشریه فرصت به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان بنگلا منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در بنگلادش نیز توزیع می گردد.

سایت http://fatemahoda.com به همت اعضای وب سایت تشکل بنات فاطمه در سال 1394 را ه اندازی شده است و در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به زبان بنگالی فعالیت می کند.

 • تشکل فرهنگی ضحی

تشکل فرهنگی ضحی ویژه طلاب هندوستان در سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه فرهنگی- اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.
این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید که از جمله نشست های این تشکل می توان به نشستی با موضوع "راه حل برای مشکلات تبلیغی در هند" و "ولایت فقیه یک هدیه الهی" اشاره نمود. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.

نشریه سراج المنیر به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان اردو منتشر می شود.

همچنین فلش کارت های قرآنی و حدیثی به زبان اردو و کتاب تحفه المبلغین نیز از دیگر آثار این تشکل می باشد.
سایت این تشکل http://zohahoda.com/ می باشد که به زبان اردو در زمینه های فرهنگی و اجتماعی فعال است.

 • تشکل فرهنگی بانوان پیرو اهل بیت


تشکل فرهنگی بانوان پیرو اهل بیت ویژه طلاب برمه در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 11 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های قرآنی، حدیثی و فرهنگی - اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.

 • تشکل فرهنگی الزهرا

تشکل فرهنگی الزهرا ویژه طلاب بلتی زبان (هندوستان) در سال 1393 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 10 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های فرهنگی اجتماعی و قرآنی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
سایت http://bostring.com به همت اعضای وب سایت تشکل الزهرا در سال 1393 را ه اندازی شده است. این سایت به زبان انگلیسی در زمینه فرهنگی اجتماعی فعال است.

نشریه بوسترینگ(بانوان) به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان انگلیسی و اردو منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در هندوستان نیز توزیع می گردد.همچنین تهیه محصولات صوتی و تصویری از دیگر دستاوردهای این تشکل می باشد.

 • تشکل فرهنگی سیده فاطمه

تشکل فرهنگی سیده فاطمه ویژه طلاب آفریقادر سال 1393 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 10 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های فرهنگی اجتماعی و قرآنی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.
این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها، مراسم و کارگاه های مختلفی را برگزار می نماید. همچنین برگزاری مراسم مذهبی و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
سایت http://bahrulfadimiyyah.com به همت اعضای وب سایت تشکل الزهرا در سال 1393 را ه اندازی شده است. این سایت به زبان انگلیسی و هوسا در زمینه فرهنگی اجتماعی فعال است.
نشریه کشتی نجات به همت اعضای تحریریه این تشکل به زبان هوسا منتشر می شود که علاوه بر کشور ایران در کشورهای آفریقایی نیز توزیع می گردد.

 • کانون حفاظ

تشکل فرهنگی و قرآنی حفاظ  ویژه طلاب حافظ از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، اندونزی، تایلند و ... در سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه فرهنگی - هنری در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.

این تشکل در طول سال تحصیلی کلاس ها، آزمون های شفاهی حفظ و دوره های قرآنی را برگزار می نماید. همچنین به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.
از دیگر فعالیت های انجمن راه اندازی سایت http://hofaz.hoda.miu.ac.ir   در زمینه قرآنی در 1393 می باشد.

 • تشکل فرهنگی حضرت رقیه

تشکل فرهنگی تبلیغی حضرت رقیه در سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است.این تشکل دارای 8 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه های فرهنگی - اجتماعی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند. همچنین برگزاری مراسم مذهبی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.از دیگر فعالیت های انجمن راه اندازی سایت http://muntazeran.com   در زمینه تبلیغیدر سال 1395 می باشد.

 • انجمن فرهنگی آسمانی ها

تشکل فرهنگی آسمانی ها با محوریت جهاد و شهادت در سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه شهید و شهادت در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.
این تشکل در طول سال تحصیلی نشست ها و مراسمات مختلفی را برگزار می نماید. همچنین همکاری در زمینه برگزاری اردوهای راهیان نور و به روز رسانی تابلوهای ملیتی با توجه به مسائل و مناسبت های روز از دیگر فعالیت های این تشکل می باشد.نشریه آسمانی ها به همت هیئت تحریریه این تشکل در زمینه شهید و شهادت به زبان فارسی منتشر می گردد.

 • انجمن سفیران تندرستی

تشکل سفیران تندرستی با محوریت ورزشی در سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است. این تشکل دارای 7 نفر عضو اصلی می باشد که در زمینه سلامت و تندرستی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی مشغول به فعالیت هستند.
این تشکل در طول سال فعالیت هایی در زمینه افزایش اطلاع رسانی به طلاب در خصوص سلامت آنها انجام می دهد.

 

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
قم، خ انقلاب، بعد از گلزار شهدا، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
كدپستي: 94536 - 37158
تلفن: 02537183204
فاكس: 00982537208978
hodainfo@miu.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ( س ) محفوظ است.
کل بازدید ها: 91999 بازدید امروز: 65