شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی > آموزش > فرم های آموزشی 

 برای دانلود فرم های آموزشی زیر، روی  آن ها کلیک کنید.    

 

اداره آموزش زبان فارسی  حضور و غیاب
 1. فرم  درخواست مرخصی روزانه طلاب اداره زبان فارسی و تمهیدیه
 2. فرم تعهد مختص به تخلف انضباطي طلاب اداره زبان فارسی و تمهیدیه
 3. فرم مرخصی خارج از کشورو بیش از15 روز اداره زبان فارسی و تمهیدیه
 4. فرم درخواست انتقال
 

انصراف از تحصیل 

 1. فرم درخواست انصراف از تحصیل طلاب اداره زبان فارسی و تمهیدیه
   
اداره عمومی امتحانات
 1. فرم تغییر امتحان
 2. فرم امتحان مجدد
 3. فرم توجیه غیبت امتحان
 4. فرم ثبت نام امتحانات ارتقایی
   
 

برنامه ریزی

 1. برگه پیش ثبت نام ترم تابستانی
 2. فرم حذف واضافه
 3. فرم غیرحضوری
 4. فرم انتخاب واحد ترم تابستانی
 5. فرم ثبت نام اولیه تعیین رشته
 6. فرم حذف اضطراری
 7. فرم درخواست برگزاری کلاس جدید
   
 

تحقیق پایانی

 1. تعیین زمان جلسه دفاع- شماره 11
 2. طرح اجمالی تحقیق پایانی-شماره 2
 3. طرح تفصیلی تحقیق پایانی-شماره 6
 4. طرح جلد تحقیق پایانی- شماره 17
 5. فرم چکیده تحقیق پایانی- شماره 18
 6. فرم درخواست اجازه دفاع-شماره 9
 7. فرم درخواست اخذ عنوان تحقیق پایانی- شماره 1
 8. فرم درخواست طلبه- شماره 8
 9. فرم گزارش سه ماهه-شماره7 
   
اداره خدمات آموزش 

حضور و غیاب

 1. فرم توجیه غیبت
 2. فرم درخواست مرخصی 3تا15روز
 3. فرم درخواست مرخصی بلند مدت تبلیغی
 4. فرم درخواست مرخصی تابستانی
 5. فرم درخواست مرخصی ترمی-ارشد و دکتری
 6. فرم درخواست مرخصی ترمی-کاردانی و کارشناسی
   
 

امتحانات

 1. فرم تغییر امتحان
 2. فرم توجيه غيبت امتحان
 3. فرم ثبت نام امتحانات ارتقایی
   
اداره تحصیلات تکمیلی

برنامه ریزی

 1. فرم حذف اضطراري
 2. فرم حذف و اضافه
 3. فرم غیر حضوری
 4. فرم تقاضاي دروس معرفي به استاد
 5. فرم ثبت نام امتحانات ارتقایی
 6. فرم ثبت نمره
   
 

پایان نامه
فرم تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

 1.  طرح اجمالی پایان نامه
 2. فرم درخواست اخذ عنوان پايان نامه-برگ شماره 1
 3. طرح تفصیلی پایان نامه
 4. گزارش 3ماهه پیشرفت تدوین پایان نامه-برگ شماره 7
 5. فرم درخواست طلبه - برگ شماره 8
 6. فرم درخواست اجازه دفاع-برگ شماره 9 
 7. تعیین زمان جلسه دفاع- برگ شماره 11
 8. فرم طرح جلد - برگ شماره 17
 9. فرم چکیده پایان نامه-برگ شماره 18
 10. اطلاعات اساتید محترم راهنما ، مشاور و داور-برگ شماره 20
 11. مسئوليت نقل مطالب

فرم های تدوین رساله دکتری

 1.  طرح اجمالی رساله دکتری
 2.  فرم درخواست اخذ عنوان رساله دکتری-برگ شماره1
 3. طرح تفصیلی رساله
 4. گزارش 6 ماهه پیشرفت تدوین رساله-برگ شماره 7 
 5. فرم درخواست طلبه-برگ شماره8
 6. فرم درخواست اجازه پیش دفاع و دفاع-برگ شماره 9 
 7. برگ تعیین داور-برگ شماره 10
 8. تعیین زمان جلسه پیش دفاع و دفاع-برگ شماره11
 9. جلد رساله فرم-برگ شماره17
 10. فرم چکیده رساله دکتری-برگ شماره 18
 11. مسئوليت نقل مطالب
   
 

تحقیق الزامی

 1. فرم انتخاب تحقیق الزامی طلاب ارشد
 2. کارشناسی ارشد- ارزیابی تحقیقات توسط استاد 
 3. دکتری - ارزیابی تحقیقات توسط  استاد

 

  

 

 
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
قم، خ انقلاب، بعد از گلزار شهدا، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
كدپستي: 94536 - 37158
فاكس: 00982537208978
hodainfo@miu.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ( س ) محفوظ است.
کل بازدید ها: 477658 بازدید امروز: 190