صفحه اصلی > آموزش > آیین نامه ها 

براي مشاهده هر يک از آيين نامه هاي زير، روي  آن ها کليک کنيد.

جدید:

 1. آیین نامه آموزشی سطح 4
 2. آيين نامه آموزشي اجرايي دکتري ويژه
 3. آيين نامه آموزشي دوره دکتري
 4. آيين نامه آموزشي فصل انتقال در دوره هاي آموزشي
 5. آيين نامه آموزشي تحصيل هم زمان
 6. آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد
 7. آيين نامه آموزشي دوره کارداني و کارشناسي
 8. آيين نامه آموزشي اجرايي ميهمان شدن طلبه از مراکز آموزشي
 9. آيين نامه آموزشي دوره زبان عربي
 10. آيين نامه آموزشي تدوين پايان نامه ارشد
 11. آيين نامه آموزشي تدوين رساله دکتري
 12. آيين نامه آموزشي تدوين رساله سطح چهار
 13. آيين نامه آموزشي تدوين رساله سطح پنج
 14. آيين نامه آموزشي تحقيق پاياني دوره کارشناسي
 15. آيين نامه آموزشي دوره تمهيديه

 قدیم:

 1. آيين نامه آموزشي دوره زبان فارسي و تمهيديه
 2.  آئين نامه دوره کارداني و  کارشناسي
 3.  آئين نامه آموزشي کارشاسي ارشد
 4.  آيين‌نامه تدوين پايان نامه کارشناسي ارشد
 5.  آيين نامه آموزشي دکتري
 6.  آيين نامه تدوين رساله دكتري
 7.  آئين نامه تحقيقات ضمن آموزش
 8.  آئين‌نامه جذب اساتيد
 9.  آيين نامه تحصيل همزمان
 10.  دستورالعمل اجرايي ادامه تحصيل فارغ التحصيلان المصطفي در ساير مراکز آموزشي داخل

 کل بازدید ها: 14789 بازدید امروز: 64