صفحه اصلی > آموزش > آیین نامه ها 

براي مشاهده هر يک از آيين نامه هاي زير، روي  آن ها کليک کنيد.

جدید:

 1. آیین نامه آموزشی سطح 4
 2. آيين نامه آموزشي اجرايي دکتري ويژه
 3. آيين نامه آموزشي دوره دکتري
 4. آيين نامه آموزشي فصل انتقال در دوره هاي آموزشي
 5. آيين نامه آموزشي تحصيل هم زمان
 6. آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد
 7. آيين نامه آموزشي دوره کارداني و کارشناسي
 8. آيين نامه آموزشي اجرايي ميهمان شدن طلبه از مراکز آموزشي
 9. آيين نامه آموزشي دوره زبان عربي
 10. آيين نامه آموزشي تدوين پايان نامه ارشد
 11. آيين نامه آموزشي تدوين رساله دکتري
 12. آيين نامه آموزشي تدوين رساله سطح چهار
 13. آيين نامه آموزشي تحقيق پاياني دوره کارشناسي
 14. آيين نامه آموزشي دوره تمهيديه
 15. آیین نامه تحقیقات ضمن آموزشی

 16. آیین نامه آموزشی حفظ قرآن و متون روایی 

 17. دستورالعمل اعطای مدرک دکتری به طلاب سطح 4

 18. دستور العمل دوره دانش پذیری مقطع کارشناسی ارشد 

 کل بازدید ها: 373262 بازدید امروز: 124