صفحه اصلی > آموزش > تقویم آموزشی 

تقویم آموزشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی در سال تحصیلی 99-98  

 

نیمسال اوّل

98-99

شروع کلاس ها

پایان کلاس ها

شروع  امتحانات

پایان امتحانات

تعداد هفته های آموزشی

98/6/23

98/10/12

98/10/14

98/11/3

16 هفته

 

 

نیمسال دوّم

98-99

شروع کلاس ها

پایان کلاس ها

 شروع  امتحانات

پایان امتحانات

تعداد هفته های آموزشی

98/11/5

99/2/25

99/3/6

99/3/26

16 هفته

 کل بازدید ها: 486266 بازدید امروز: 53