صفحه اصلی > آموزش > تقویم آموزشی 

تقویم آموزشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی در سال تحصیلی 98-97  

 

نیمسال اوّل

97-98

شروع کلاس ها

پایان کلاس ها

شروع  امتحانات

پایان امتحانات

تعداد هفته های آموزشی

97/6/31

97/10/20

97/10/22

97/11/11

16 هفته

 

 

نیمسال دوّم

97-98

شروع کلاس ها

پایان کلاس ها

 شروع  امتحانات

پایان امتحانات

تعداد هفته های آموزشی

97/11/13

98/3/2

98/3/9

98/3/30

16 هفته

 کل بازدید ها: 146459 بازدید امروز: 680