صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > تاریخچه 

تاریخچه

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی که نام مقدّس خویش را از نام و نشان بانوی مجتهد و مجاهد معاصر، علویه آمنه بنت الهدی صدر، به وام برده؛ در سال 1361 شمسی با تولیّت آیت الله حاج شیخ محمد مهدی آصفی و زیر نظر مرکز جهانی علوم اسلامی در حسینیه ای واقع در خیابان دانیال قم تاسیس شد.

در شهریور ماه سال 1379، طی قراردادی به طور کامل تحت پوشش جامعه المصطفی العالمیّه  درآمد و یکی از مهّمترین و فعّال ترین مراکز آموزشی تربیتی بانوان شد.

تاکنون مجتمع آموزش عالی بنت الهدی میزبان قریب به سه هزار نفر از بانوان مسلمان از هشتاد و دو کشور جهان بوده که در دوره های تحصیلی آموزش زبان فارسی و تمهیدی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در رشته های معارف اسلامی، تاریخ اسلام، زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث، مطالعات زنان، علوم تربیتی، فقه و اصول، حقوق، تفسیر و علوم قرآن، کلام اسلامی، فقه خانواده، زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی تربیتی، تفسیر تطبیقی مشغول به فراگیری علوم اسلامی هستند.

دست اندرکاران آموزشی و تربیتی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی با استعانت از الطاف الهّی و توجهّات خاص حضرت ولی عصر(عج) کوشیده اند تا این فرصت آموزشی تربیتی را به ساحتی گسترده و فعالیّتی هدفمند برای توسعه اسلام ناب محمّدی مبتنی بر آموزه های اصیل کنند. از اینرو تعلیم توام با تربیت را سرلوحه ی برنامه های خود قرار داده اند و با تعلیم و تعمیق علوم اسلامی و قرآنی درصدد تربیت مبلغان، مجتهدان، و پژوهشگران متعهّد و پارسا هستند.

افزایش ظرفیّت ها، اصلاح ساختارهای آموزشی، توسعه رشته ها و کارگروه های علمی تربیتی و انجمن های پژوهشی و فرهنگی ملّیتی، گویای پیشرفت های روزافزون مجتمع آموزش عالی بنت الهدی است.کل بازدید ها: 501125 بازدید امروز: 67