صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > چشم انداز 

چشم انداز
با اتکال به قدرت لا یزال الهی، عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم (عج)، عزم و تلاش سازمانی، مؤسسه آموزش عالی بنت الهدي(رض) در افق 1404 ه.ش:


یک قطب علمی بین المللی، معتبر، توسعه یافته، جامع و مورد اعتماد در عرصه ارائه آموزش هاي علوم اسلامی با رویکرد تقریبی به بانوان مسلمان وترجمانی عینی و کامل از سرآمدي، الهام بخشی و مرجعیت علمی دینی جامعه المصطفی العالمیۀ، در بخش خواهران می باشد.


در این افق درخشان، شاهد تحقق یک نظام آموزشی تربیت و پژوهش محوربوده و نقش آفرینی تربیت یافتگان عالمه، مهذبه، الگو، تکلیف مدار و افتخار آفرین در عرصه هاي علمی فرهنگی، همچنین تولیدات اندیشه اي منتشر شده در مجامع و شبکه هاي معتبر علمی بانوان بویژه در جهان اسلام، سهمی ممتاز و نقشی ویژه در ارتقاء سطح دانش دینی، رشد معنوي اخلاقی و نهادینه شدن ارزش هاي اسلامی، درمیان بانوان مسلمان جوامع هدف دارد.کل بازدید ها: 501101 بازدید امروز: 43