صفحه اصلی > پژوهش > متون ترجمه ای و منابع علمی پژوهشی 

فرایند ترجمه

 • اعلام فراخوان شرکت در نهضت ترجمه متون علمی
 • دریافت کتب پیشنهادی جهت ترجمه
 • تایید گروه علمی
 • تصویب در شورای علمی پژوهشهای مجتمع
 • عقد قرار داد ارزیابی وتایید 20 صفحه اثر ترجمه ای توسط استاد ارزیاب
 • عقد قرار داد با مترجم
 • دریافت یک سوم اثر و تایید استاد ارزیاب
 • پرداخت یک سوم حق الزحمه ترجمه
 • دریافت دو سوم اثر و تایید استاد ارزیاب
 • پرداخت حق الزحه کل اثر
 • دریافت فایل نهایی و تایید استاد ارزیاب
 • ارسال فایل نهایی به ضمیمه فرم های مربوط به کمیسیون ممیزی نشر
 • پیگیری چاپ اثر از انتشارات

 

 کل بازدید ها: 486296 بازدید امروز: 83