صفحه اصلی > پژوهش > کارگاه های علمی پژوهشی پاسخ به شبهات 

کارگاه های پاسخ به سئوالات عقیدتی و شبهات 

مقدمه:

به منظور ارتقاي سطح علمي و افزايش توانمنديهاي طلاب در پاسخگويي به سوالات و شبهات با هدف صيانت از هويت فكري و فرهنگي جوامع اسلامي و پاسخگویی به شبهات ديني و مذهبي مخاطبين و دفاع معقول و متقن از انديشه و تفكر اسلام ناب محمدي و ايجاد زمينه مناسب جهت استفاده از توانمنديهاي پژوهشگران جامعه در پاسخگويي به سوالات و شبهات، معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی بنت الهدی كارگاه­هاي پاسخگوي به شبهات را برگزار مي نمايد.

اهداف:

  1. پاسخگویی به شبهات موجود

  2. توانمندسازی طلاب در دفاع متقن مستدل از گزاره­های دینی در مناطق هدف

 کل بازدید ها: 501092 بازدید امروز: 34