صفحه اصلی > پژوهش > کارگاه های علمی پژوهشی کارورزی 

کارگاه های کارورزی

به منظور ارتقاي سطح علمي و افزايش توانمندي­هاي طلاب و كسب مهارت در انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي آموزش­هاي اوليه و دوره‌هاي تكميلي و روز آمد نمودن اطلاعات،معاونت پژوهش سعی دارد تا با برپايي كارگاه­هاي کارورزی در سطح طلاب و در مقاطع مختلف به شكل روشي و محتوايي، آنان را در اين امر ياري نمايد.

اهداف:

  1. آشنایی و توانمندی سازی طلاب برمهارت های تدوین مقالات و کتب

  2. آشنایی دانش پژوهان با آخرین دستاوردهای دانشی در حوزه ی روش شناسی و روش تحقیقکل بازدید ها: 486292 بازدید امروز: 79