صفحه اصلی > تربیتی فرهنگی > آموزش های کاربردی 

مقدمه
برنامه‌ریزی و بسترسازی در جهت ارتقاء سطح مهارت‌های کاربردی فراگیران المصطفی و توسعه و گسترش دامنه فعالیت‌های مهارتی و هم‌افزایی آن در ساحت‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، تبلیغی و... بر پایه استانداردهای برتر و شناخته شده از جمله مأموریت‌ها و سیاست‌های کلان المصطفی در گستره وسیع فرهنگی ‌تربیتی است که باید بدان همت گمارد. 

اهداف

نظام ‏مندنمودن اجراي دوره‌هاي مهارتي در مراكز المصطفی؛

بهينه‌سازي دوره‌هاي آموزش‌ كاربردي از طريق پذيرش طلاب بر اساس ملاك‌هاي تعريف شده؛

دستيابي به نظام ارزشيابي و ارزيابي دوره‌هاي مهارتي؛

زمينه‌سازي جهت تربيت مربي آموزش‌هاي كاربردي از بين فراگيران؛

بسترسازي جهت بسط و توسعه منطقي دوره‌هاي مهارتي.

 

دوره های آموزش های کاربردی برگزار شده فصل پائیز 1398

دوره های رایانه

1- دوره  ICDL، سرکار خانم موسوی، 8/13الی 98/9/30؛

2- دوره  Word تکمیلی، سرکار خانم موسوی،8/16 الی 98/9/28؛

3- فتوشاپ مقدماتی، سرکار خانم موسوی،8/11 الی 98/9/30؛

4- فتوشاپ تکمیلی، سرکار خانم موسوی،8/15 الی 98/9/28؛

5- دوره ساخت کلیپ و تدوین فیلم، سرکار خانم موسوی،8/16 الی 98/9/28؛

دوره ها و کارگاه های هنری

6- خیاطی مقدماتی، سرکار خانم  محمدی، 8/12 الی 98/9/24؛

7- خیاطی تکمیلی، سرکار خانم حسینی، 8/14 الی 98/9/26؛

8- چادر دوزی، سرکار خانم محمدی، 8/16 الی 98/9/28؛

9- نقاشی، سرکار خانم هاشمی، 8/6 الی 98/9/25؛

10- کارگاه عکاسی، جناب آقای صالحی زاده، 98/8/30؛

کارگاه های تبلیغی

11- کارگاه تبلیغ بین الملل در اربعین، سرکار خانم ایرانپور، 98/7/15؛

12- کارگاه مقتل شناسی خوابگاه، جناب آقای واضحی، 98/9/11/18/25؛

13-     همکاری در برگزاری کارگاه تدریس آثارشهید مطهری، اساتید موسسه بینش مطهر،98/9/7؛

دوره های آموزش های کاربردی برگزار شده فصل تابستان 1398

دوره ها و کارگاه های تبلیغی

1- دوره اصول مداحی، سرکار خانم خانی، 4/18 الی 98/5/15؛

2- تربيت مبلغ مهدويت

3- دوره فقه کاربردی و روش بیان احکام، سرکار خانم کراماتی، 4/15 الی 98/6/23؛

4- دوره آشنایی با منابع شیعی و سنی، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای مداحی، 98/5/22؛

5- دوره تبلیغ دین در فضای مجازی، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای بذرافشان، 98/5/22؛

6- دوره جنگ نرم و دشمن شناسی، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای صانعی، 98/5/22؛

7- دوره فقه کاربردی و روش بیان احکام، سرکار خانم کراماتی،98/5/22؛

8- کارگاه تبلیغ دین در فضای مجازی، جناب آقای محمدی تبار، 98/4/6؛

9- کارگاه زیبائی شناسی تصویر، جناب آقای عبدی 4/28،20 و 98/5/3؛

10- کارگاه تجهیز و تدفین میت، سرکار خانم کراماتی، 98/5/3؛

11- کارگاه مقتل شناسی، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای واضحی، 98/5/14؛

12- کارگاه شرح خطبه غدیریه، سرکار خانم مجیدی، 98/5/23؛

دوره های رایانه

13- دوره Office ، سرکار خانم مرادی، 4/1 الی 98/6/23 ؛

14- دوره فتوشاپ، سرکار خانم برادران، 4/3 الی 23/6/23؛

15- دوره Word، سرکار خانم برادران، 4/2 الی 98/6/23؛

16- دوره Word، سرکار خانم برادران، 4/2 الی 98/6/23؛

17- دوره ساخت كلیپ، سرکار خانم برادران،4/4 الی 98/5/1؛

دوره ها و کارگاه های هنری

18- دوره خیاطی مقدماتی، سرکار خانم ذاکری، 4/1 الی98/6/23؛

19- دوره خیاطی مقدماتی تکمیلی، سرکار خانم لطیفی، 4/9 الی 98/6/23؛

20- دوره خیاطی تکمیلی، سرکار خانم ذاکری، 4/4 الی 98/6/23؛

21- دوره خیاطی ژورنال، سرکار خانم ذاکری، 4/2 الی 98/6/23؛

22- دوره چادردوزی، سرکار خانم امامی، 4/6 الی 98/6/23؛

23- دوره خوشنویسی، سرکار خانم نصرالهی، 4/16 الی 98/6/23؛

24- دوره نقاشی، سرکار خانم هاشمی، 4/3 الی 98/6/23؛

25- دوره عکاسی، جناب آقای صالحی زاده، 4/13 الی 98؛

26- دوره گل کریستال، سرکار خانم سرخابی، 4/24 الی 98/6/23؛

27- دوره قلاب بافی، سرکار خانم حاجی عبداللهی، 4/1 الی 98/6/23؛

28- دوره خامک دوزی، سرکار خانم فصیحی، 4/4 الی 98/5/5؛

دوره ها و کارگاه های طب

29- مزاج شناسی، سرکار خانم محمدی، 4/6 الی 98/6/23؛

دوره تربیت مربی کودک

30- اریگامی، جناب آقای شاطرکریمی، 98/4/9؛

31- روانشناسی کودک، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای شهیدی، 98/4/30؛

32- نقاشی کودک، سرکار خانم امامی 4/23 الی 98/4/16؛

33- خلاقیت و کلاژ، سرکار خانم امامی 5/13 الی 98/5/6؛

34- بازیهای گروهی، جناب آقای ابطحی، 98/5/20؛

 

دوره های آموزش های کاربردی برگزار شده فصل بهار 1398

دوره ها و کارگاه های تبلیغی

1- دوره تبلیغ دین در فضای مجازی، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای بذرافشان، 1/2 الی 98/1/15؛

2- دوره پاسخ به شبهات ولایت فقیه، حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای بالادستیان، 1/2 الی 98/1/15؛

3- کارگاه زیبائی شناسی، جناب آقای عبدی، 98/2/12؛

 

 

دوره های آموزش کاربردی  برگزار شده در سال 1397:

هنری

1-  آموزش خیاطی تکمیلی ، سرکارخانم پرواز ،1397/4/2 الی1397/6/19.

2- آموزش خوشنویسی مقدماتی،سرکار خانم ستاری ،1397/4/2 الی1397/6/19.

3- آموزش خیاطی مقدماتی2 ، سرکارخانم ذاکری  ،1397/4/3الی1397/6/22. 

5- آموزش نقاشی مقدماتی ،سرکار خانم نادری ،1397/4/3 الی1397/6/20.

6- آموزش گل گریستال وبدلیجات ، سرکار خانم قیاسی ،1397/4/4 الی1397/6/19.

7- آموزش عکاسی مقدماتی ، جناب آقای صالحی زاده ،1397/4/5 الی1397/6/20.

8- آموزش روبان دوزی، سرکار خانم نیکوگفتار،1397/4/6 الی1397/6/21.

9- آموزش چادردوزی ، سرکارخانم ذاکری ،1397/4/6الی1397/6/21. 

10- آموزش خیاطی مقدماتی1 ، سرکارخانم ذاکری ،1397/4/7الی1397/6/20. 

11- آموزش قلاب بافی، سرکار خانم زهره حاجی  عسگرخوانی،1397/4/7 الی1397/6/22. 

12- آموزش خیاطی تکمیلی ، سرکارخانم پرواز ،1397/4/16 الی1397/6/19. 

13- زبان اردو، سرکار خانم جعفری، 1397/4/4 الی 1397/6/30.

14- دوره تئاتر، سرکار خانم ساعدی، 1397/4/4 الی 1397/6/30.

13- دوره تواشیح و سرود، سرکار خانم بتول فاطمه، 1397/4/5 الی 1397/6/30.

14-  دوره نقاشی، سرکار خانم هاشمی، 1397/4/21 الی 1397/5/21.

15- آموزش چادردوزی ، سرکارخانم پرواز،  97/9/14 الی 97/12/21.

16- آموزش خیاطی مقدماتی ، سرکارخانم ذاکری،  97/9/18 الی 97/12/22 .


تبلیغی
1- آموزش روش سخنرانی مقدماتی ، حجت الاسلام والمسلمین آقای  صانعی، 1397/4/2الی1397/6/19؛ 

2- آموزش فن رثاواصول مداحی،سرکارخانم ضیاءتبار،1397/4/7الی1397/6/20؛

3- آموزش روش مناظره مقدماتی ،حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب، 1397/4/7الی1397/6/20؛ 

4- آموزش روش کلاسداری، حجت الاسلام والمسلمین آقای صانعی، 1397/4/11الی1397/6/19؛

5- آموزش نجوم واستهلال ماه، حجت الاسلام والمسلمین آقای قلمکاریان، 1397/4/16الی1397/6/19؛

6- آموزش کلاس روش مخاطب شناسی ، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای جهانی فر مورخ 97/7/7الی 97/9/19؛

7- کارگاه احکام وطن، سرکارخانم کراماتی ،  97/9/15 الی 97/9/15 ؛

8- آموزش روش سخنرانی پیشرفته،جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای صانعی   97/9/1الی 97/12/13؛

9- آموزش روش سخنرانی مقدماتی97/9/15الی 97/12/16 جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای صانعی؛

رایانه ای

1-  آموزش ورد 2،سرکارخانم فاطمه لطفی، 1397/4/2الی1397/6/19؛

2- آموزش ورد1، سرکار خانم لطفی، 1397/4/6 الی1397/6/21؛

3- آموزش تایپ 2،سرکارخانم فاطمه لطفی، 1397/4/2الی1397/6/19؛ 

4- آموزش فتوشاپ1، سرکارخانم  حاجی  عبداللهی، 1397/4/3  الی1397/6/20؛ 

5- آموزش تایپ ، سرکار خانم حاجی  عبداللهی، 1397/4/7 الی1397/6/22؛

6- آموزش فتوشاپ2، سرکار خانم حاجی  عبداللهی، 1397/4/7  الی1397/6/22؛

7-  دوره ی ICDL ، سرکار خانم لطفی نژاد، 1397/6/5 الی 1397/6/19؛

8- دوره کار با نرم افزارهای ویرایش، جناب آقای بذر افشان، 1397/6/12 الی 1397/6/17؛

9- دوره طراحی نشریه با فتوشاپ، سرکار خانم مرادی، 1397/6/4 الی 1397/6/27؛

10- آموزش affic ، سرکارخانم لطفی،9/14/ 97  الی97/12/22؛

    

پزشکی
1- آموزش طب اسلامی ، حجت الاسلام والمسلمین آقای دکترآیت اللهی، 1397/4/6الی1397/6/21؛

 

ادبی 

1- آموزش ویراستاری ، جناب آقای بذرافشان، 1397/4/16الی1397/6/21؛

2-آموزش روش خلاصه نویسی، سرکارخانم موسوی،  97/9/14الی97/12/22؛

 

تربیت مربی کودک

1. هنر و خلاقیت، سرکار خانم امامی فر، 1397/5/22 الی 1397/6/3؛

2. روانشناسی کودک، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شهیدی، 1397/5/24؛

3. شعر و سرود، جناب آقای علوی، 1397/6/5 الی 1397/6/7؛

4. قصه گویی، سرکار خانم بختیاری، 1397/6/14؛

5. کارگاه برش کاغذ با عنوان اربعین چهارشنبه، جناب آقای شاطرکریمی، مورخ 97/7/25 الی97/7/25؛

دوره های آموزش کاربردی  برگزار شده در سال 1396:

تربیت مربی کودک

 • کارگاه چگونگی روش انتقال معارف دینی درقالب کارت وبازی ، حجت الاسلام والمسلمین آقای فروتن، 1396/1/2 الی 1396/1/3.

 • کارگاه چگونگی روش انتقال معارف دینی ،درقالب قصه گویی و شعرخوانی،حجت الاسلام و المسلمین آقای حق بین، 1396/1/4 الی 1396/1/5.

 • آموزش روش پاسخ به شبهات دینی کودک، حجت الاسلام والمسلمین آقای غلامرضا حیدری ابهری، 1396/4/ 11 الی1396/6/28.

 • کارگاه نقاشی روی صورت، حجت الاسلام والمسلمین آقای طاهری، 4/15/ 1396.

 • کارگاه مهارتهای یک مربی،حجت الاسلام والمسلمین آقای جواد دارینی، 1396/4/ 16 الی1396/6/16.

 • کارگاه مبانی تربیت کودک،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم صالحی، 1396/4/ 17 الی1396/6/17.

 • کارگاه نقش بازی درتربیت کودک، حجت الاسلام والمسلمین آقای تدین، 1396/4/ 17 الی1396/6/17.

 • کارگاه آموزش فلسفه کودک ،جناب آقای سیدحسن فاطمی نیا، 1396/4/ 15الی 1396/6/15.

 • کارگاه انتقال معارف دینی کودکان درقالب بازی، حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد شیخ فروتن، 1396/4/ 17 الی1396/6/17.

 • آموزش روانشناسی کودک ،آقای حجت الاسلام والمسلمین آقای مسعود شهیدی، 1396/4/ 18 الی1396/6/18.

 • کارگاه اصول تربیتی کودک ،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم صالحی، 1396/11/12 الی1396/11/19. 

 • کارگاه برش کاغذ ، حجت الاسلام والمسلمین آقای طاهری، 96/11/26 الی 96/12/3.

 • کارگاه داستان گویی ،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم صالحی، 1396/11/10 الی1396/11/10.

 • کارگاه انواع جدول ورازدایره ها ،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم صالحی، 1396/12/17 الی1396/12/17.

 • کارگاه بادکنک واوریگامی  ،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم صالحی، 1396/12/24 الی1396/12/24.

 • کارگاه بازی ومسابقات  ،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم صالحی، 1396/12/3 الی1396/12/3. 

 هنری

 • آموزش تئاتر،سرکارخانم فاطمی،1396/1/31 الی 1396/3/18.

 • آموزش روبان دوزی1، سرکارخانم سمیه حیدری، 1396/4/10 الی1396/5/28.

 • آموزش قلاب بافی،سرکار خانم زهره عسگرخوانی، 1396/4/10 الی1396/6/15.

 • آموزش دوخت لباس پاکستانی، سرکارخانم کنیز فاطمه سجاد، 1396/4/11 الی1396/5/31.            

 • آموزش دوخت لباس ایرانی1، سرکارخانم پرواز، 1396/4/11 الی 1396/5/31.                  

 • آموزش دوخت لباس ایرانی 2،سرکارخانم شرف الدین، 1396/4/11 الی1396/5/31.

 • آموزش خوشنویسی 2،سرکارخانم ستاری، 1396/4/11 الی1396/5/31.

 • خوشنویسی 1، سرکارخانم ستاری،1396/4/11 الی1396/5/29.

 • آموزش دوخت لباس سنتی،سرکارخانم فاطمه پرواز1396/4/11 الی1396/5/31.

 • آموزش گل کریستال2، سرکارخانم زینلی ، 1396/4/19 الی1396/6/1.

 • آموزش روبان دوزی2، سرکارخانم حمیدی زاده، 1396/4/12الی1396/6/1.                                 

 • آموزش گل کریستال 1، سرکارخانم زینلی،1396/4/ 12 الی1396/6/1.

 • آموزش آشپزی ، سفره آرایی، سرکارخانم صفایی، 1396/4/13 الی1396/6/8.      

 • آموزش آشپزی وتزیین غذا، سرکارخانم صفایی1396/4/21 الی1396/6/21.

 • آموزش عکاسی، آقای صالحی زاده، 1396/4/15 الی1396/6/2.

 • آموزش دوخت لباس نوزاد سرکار خانم فاطمه پرواز، 1396/4/ 15الی1396/6/15.

 • آموزش چادردوزی،سرکار خانم ذاکری،1396/4/ 15 الی1396/6/15.

 • آموزش دوخت چادر ومقنعه، سرکارخانم ،شرف الدین، 1396/4/ 17 الی96 /6/17. 

 • آموزش خیاطی مقدماتی ، سرکارخانم شرف الدین ، 1396/10/11 الی 1396/12/22. 

 • آموزش خیاطی تکمیلی ، سرکارخانم ذاکری، 1396/10/14 الی1396/12/24.

 • آموزش قلاب بافی، سرکار خانم زهره عسگرخوانی، 1396/10/11 الی1396/12/24. 

 • آموزش قلاب بافی تکمیلی، سرکار خانم زهره عسگرخوانی، 1396/10/11 الی1396/12/24. 

 • آموزش نقاشی ،سرکار خانم ستاری، 1396/10/11 الی1396/12/21. 

 • آموزش خوشنویسی 1،سرکار خانم ستاری، 1396/10/12 الی1396/12/22.

 • آموزش خوشنویسی 2، سرکار خانم ستاری، 1396/10/24 الی1396/12/23.

 • آموزش عکاسی ، جناب آقای صالحی زاده ، 1396/11/10 الی1396/12/24

تبلیغی

 • آموزش روش مناظره1،حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب،1396/1/17.

 • آموزش روش مناظره2،حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب،1396/1/22.

 • آموزش روش سخنرانی دینی تکمیلی،حجت الاسلام والمسلمین آقای مردانپور،1396/1/19.الی 1396/2/30.

 • آموزش نقد بر صحیح مسلم و بخاری،حجت الاسلام آقای صالحی،1396/1/21. الی 96/2/25.

 • آموزش فن خطابه به زبان اردو، سرکار خانم شهیدی، 1396/4/10 الی1396/6/1.  

 • آموزش روش کلاسداری1، حجت الاسلام و المسلمین آقای  صانعی، 1396/4/13 الی1396/5/31.              

 • کارگاه آشنایی با شیوه های جنگ نرم،آقای محمد هادی فضل الله نژاد،1396/4/10الی1396/5/28.

 • آموزش فرقه های انحرافی ، آقای حیدری چراتی، 1396/4/13 الی1396/5/28.    

 • آموزش روش سخنرانی دینی، حجت الاسلام والمسلمین آقای کاظم مرادی خلیفه،1396/4/12 الی1396/5/30.

 • آموزش فن مناظره1، حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب، 1396/4/15 الی1396/6/12.

 • آموزش فقه کاربردی، سرکار خانم مظفری،1396/4/10 الی1396/6/15.

 • آموزش Ngo، آقای محمدی، 1396/4/15 الی1396/6/2.     

 • آموزش روش سخنرانی پیشرفته ، حجت الاسلام و المسلمین آقای مردانپور، 1396/4/10 الی1396/5/28.      

 • آموزش مدیریت در تبلیغ،حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدنژاد،1396/4/11 الی1396/5/31.        

 • آموزش روش کلاسداری2، حجت الاسلام و المسلمین آقای نبی الله بیاتی،1396/4/ 13 الی1396/6/13.

 • آموزش روش مناظره 2، حجت الاسلام والمسلمین آقای احمدی دهمند،1396/4/13 الی1396/6/13.

 • آموزش فن رثا و اصول مداحی،سرکارخانم ضیاءتبار احمدی،1396/4/ 15 الی1396/6/12.

 • آموزش روش تولید محتوا ومنبع شناسی تبلیغی،حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن طالبی شورکی،1396/4/ 15 الی1396/6/12.

 • آموزش مولودی خوانی،سرکارخانم ضیاءتبار،1396/4/ 18 الی1396/6/18.

 • کارگاه ذبح شرعی حیوان،حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالله نورمندی پور،1396/5/5 الی1396/5/6.        

 • کارگاه اصول مداحی، سرکارخانم ضیاءتبار احمدی،1396/5/ 5 الی1396/5/6.

 • کارگاه شناخت ومعرفت امام، سرکارخانم ضیاءتبار احمدی،  1396/5/ 5 الی 1396/5/6.

 • کارگاه اوقات شرعی، حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدرضا قلمکاریان،1396/5/5الی1396/5/6.

 • کارگاه رصد اجرام سماوی، حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدرضا قلمکاریان،1396/5/5الی1396/5/6.

 • کارگاه جهت یابی در شب،حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدرضا قلمکاریان،1396/5/5 الی 1396/5/6.

 • کارگاه رصدجهت یابی روز،حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدرضا قلمکاریان،1396/5/5 الی1396/5/6.

 • کارگاه دایره هندی،حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدرضا قلمکاریان،1396/5/5 الی1396/5/6.

 • آموزش روش مناظره مقدماتی ،حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب،1396/10/25الی1396/12/21.

 • آموزش روش مناظره تکمیلی 1،حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب،1396/1/22الی1396/12/21.

 • آموزش روش مناظره تکمیلی 2،حجت الاسلام والمسلمین آقای آل ایوب،1396/10/10الی1396/12/20.

 • آموزش روش سخنرانی دینی مقدماتی،حجت الاسلام والمسلمین مرادی،1396/10/11.الی 1396/12/21

 • آموزش روش سخنرانی پیشرفته ، حجت الاسلام والمسلمین آقای  صانعی، 1396/10/13 الی1396/12/24.

 • آموزش آشنایی باشیوه های جنگ نرم،اقای محمد هادی فضل الله نژاد،1396/10/24الی1396/12/20.

 • آموزش آشنایی باشیوه های جنگ نرم،اقای عبدالرحیم بیرانوند ،1396/10/11الی1396/12/21. 

 • آموزش روش سخنرانی پیشرفته ، حجت الاسلام والمسلمین آقای مردانپور، 1396/10/25 الی1396/12/19.

 • آموزش مهارتهای مدیریت در تبلیغ 1، حجت الاسلام والمسلمین آقای صانعی ،1396/10/9 الی1396/12/19.

 • آموزش مهارتهای مدیریت در تبلیغ2، حجت الاسلام والمسلمین آقای مردانپور ،1396/10/9 الی1396/12/19. 

 • آموزش فقه کاربردی ، سرکارخانم مظفری ،1396/11/12 الی1396/12/21.

 • آموزش اشنایی بامنابع شیعه ومنابع اهل سنت ،حجت الاسلام والمسلمین آقای مصلحی،1396/10/23 الی1396/12/26. 

 • آموزش روش کلاسداری1، حجت الاسلام والمسلمین آقای صانعی ،1396/10/ 26 الی1396/12/22.

 • آموزش فن رثاواصول مداحی،سرکارخانم رقیه درویشی،1396/10/14 الی1396/612/24.

 • آموزش روش تولید محتوا ومنبع شناسی تبلیغی،حجت الاسلام والمسلمین آقای علیزاده ،1396/10/ 14 الی1396/12/24.

 • آموزش نجوم ، حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدرضا قلمکاریان،1396/11/2الی1396/12/21.

 • آموزش روش کلاسداری2، حجت الاسلام والمسلمین آقای رجبی ،1396/11/ 3 الی1396/12/22.

 • کارگاه دشمن شناسی ، جناب آقای  شیرودی ،1397/11/ 25الی1397/11/25. 

 • کارگاه ولایت فقیه ،حجت الاسلام والمسلمین آقای بالادستیان ،1397/11/25الی1396/11/25.

 •  

رایانه ای

 • آموزش ورد، سرکار خانم لطفی، 1396/1/16الی 1396/2/9.

 • آموزش پاورپوینت1، سرکار خانم لطفی، 1396/1/16 الی  1396/2/13.

 • آموزش تایپ، سرکار خانم لطفی، 13961396/1/16 الی  1396/2/12.

 • آموزش پاورپوینت2، سرکار خانم لطفی، 1396/1/19الی 1396/2/9.

 • آموزش ویندوز1، سرکار خانم لطفی، 1396/4/10 الی1396/4/15.                    

 • آموزش اینترنت، سرکار خانم لطفی، 1396/4/11 الی 1396/6/14.

 • آموزش تایپ 1،سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/4/ 11 الی 1396/6/15.

 • آموزش ورد 1،سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/4/12 الی 1396/5/15.

 • آموزش ویندوز 2، سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/4/ 12 الی 1396/6/14.

 • آموزش فتوشاپ2،سرکار خانم حاجی عبداللهی1396/4/ 12 الی 96/6/16.

 • آموزش پاورپوینت 1،سرکار خانم حاجی عبداللهی،1396/4/ 12 الی 1396/6/16.

 • آموزش تایپ 2،سرکار خانم حاجی عبداللهی،1396/4/ 12 الی 1396/6/16.

 • آموزش فتوشاپ1 ، سرکار خانم لطفی، 1396/4/13الی1396/4/17.

 • آموزش پاورپوینت 1،سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/4/13الی1396/6/17.

 • آموزش ورد1، سرکار خانم لطفی، 1396/10/10الی 1396/12/22.

 • آموزش پاورپوینت1، سرکار خانم لطفی، 1396/10/10الی 1396/12/22.

 • آموزش تایپ1، سرکار خانم لطفی، 1396/10/10الی 1396/12/22.

 • آموزش فتوشاپ، سرکار خانم لطفی، 1396/10/25الی 1396/12/24.

 • آموزش گرافیک ، سرکار خانم لطفی، 1396/10/14الی 1396/12/24.

 • آموزش ورد 2،سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/10/24الی 1396/12/22.

 • آموزش تایپ 2،سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/10/24الی 1396/12/22.

 • آموزش پاورپوینت 2،سرکارخانم فاطمه لطفی،1396/10/25الی 1396/12/24.  

پزشکی

 • کارگاه مزاج شناسی، حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی 1396/1/4.

 • کارگاه طب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی 1396/1/23 الی 1396/3/28.              

 • آموزش کمکهای اولیه (مقدماتی)، سرکار ،خانم رضوانی1396/4/13 الی 1396/6/1.                       

 • آموزش طب اسلامی 1،حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی،1396/4/13الی 1396/5/28.

 • آموزش طب اسلامی 2،حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی،1396/4/10 الی 1396/5/28

 • آموزش طب اسلامی3، حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی،1396/4/ 14 الی 1396/6/15.

 • آموزش طب اسلامی4،حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی،1396/4/ 13 الی 1396/6/15.

 • کارگاه تدابیرتغذیه،حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی،1396/5/5 الی 1396/5/6.

 • کارگاه دارو سازی(گیاهی) ،  حجت الاسلام والمسلمین آقای قاسمی،1396/5/5 الی 1396/5/6.

 • کارگاه بهداشت تغذیه، حجت الاسلام والمسلمین آقای نورمندی پور،1396/5/5 الی 1396/5/6.

 • آموزش مزاج شناسی ، سرکارخانم علوی ،1396/11/16 الی 1396/12/21. 

 فرهنگی

 • آموزش هنر و خلاقیت تبلیغی1،جناب آقای آرام،1396/4/ 12 الی1396/6/1.

 • آموزش هنر و خلاقیت تبلیغی2، جناب آقای آرام،1396/4/12 الی1396/6/1.

 • آموزش هنرهای تجسمی ، سرکارخانم زینلی ، 1396/4/19 الی1396/12/24.

 ادبی

 • آموزش نویسندگی ویژه کودک و نوجوان، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مهاجرانی، 1396/4/11.                     

 • آموزش داستان نویسی،سرکارخانم زهره شریعتی،1396/4/13الی1396/5/31. 

 • آموزش نویسندگی خلاق، سرکار خانم زهرا مقدادی 1396/6/22 تا 1396/9/8.

 • کارگاه داستان نویسی خلاق ، جناب آقای دکترمرادی ، 1396/11/19 الی1396/11/19.

تربیت مبلغ مهدویت

 • کارگاه  امام مهدی در روایات، حجت الاسلام والمسلمین آقای بالادستیان1396/1/27.

 • کارگاه ضرورت امام شناسی،حجت الاسلام والمسلمین آقای اباذری،1396/2/3.

 • کارگاه منجی در ادیان،حجت الاسلام والمسلمین آقای لطفی1396/2/11.

 • کارگاه کتابشناسی، حجت الاسلام والمسلمین آقای فؤادیان،1396/2/18.

 • آموزش منجی درادیان ،حجت الاسلام والمسلمین آقای لطفی ،1396/10/27 الی1396/11/18. 

 • آموزش مباحث مهدویت ،سرکارخانم ضیاءتبار احمدی،1396/11/ 25 الی 1396/12/23.

 • آموزش منجی درادیان ،حجت الاسلام والمسلمین آقای لطفی ،1396/10/27 الی1396/11/18. 

 • کارگاه شناخت ومعرفت امام عصرارواحنافدا،سرکارخانم ضیاءتبار احمدی،1396/11/ 19 الی 1396/12/26.

 • پاسخ به شبهات مهدویت ، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بالادستیان 1396/11/26 الی 1396/12/3.

 • کارگاه آموزش نقش زن منتظردرحکومت حضرت مهدی عج ،سرکارخانم ضیاءتبار احمدی،1396/12/ 11 الی 1396/12/11.

 • کارگاه  آموزش رجعت  سرکارخانم ضیاءتبار احمدی، 1396/12/17الی 1396/12/17.

 • کارگاه جلوه های محبت امام عصر عج 1396/12/24الی 1396/12/24.  

 کل بازدید ها: 486255 بازدید امروز: 42