صفحه اصلی > خدمات و تسهیلات > خدمات گذرنامه ای 

  خدمات گذرنامه ای:

- ارسال ویزای تحصیلی
- تمدید روادید
- صدور اقامت
- تمدید اقامت
- خروج و مراجعت
- خروج یک طرفه
- تحویل و دریافت گذرنامه
- پرداخت هزینه ی تمدید یا تعویض گذرنامه
- دریافت مدارک جهت انتقال اقامت به گذرنامه جدید
- ثبت فرزند یا کسر فرزند از اقامت مادرانکل بازدید ها: 486243 بازدید امروز: 30