صفحه اصلی > خدمات و تسهیلات > خدمات بیمه ای درمانی 

خدمات بیمه ای درمانی:


- پیگیری امور مربوط صدور دفترچه بیمه
- پیگیری امور مربوط تعویض دفترچه
- پیگیری امور مربوط بیمه تکمیلی

مدارک مورد نیاز جهت بیمه تکمیلی
- افتتاح حساب سیبا( بانک ملی)
- کپی از صفحه عکس ومشخصات دفترچه بیمه
- کپی از جواب آزمایش – سونوگرافی – MRI
- صورت حساب هزینه درمانی بیمار
- کد بیمه- شماره تلفن همراه-  ارائه شماره حساب سیبا
- نسخه بیمار
- عکس دندان قبل وبعد ازعصب کشی
تذکر:  مدت زمان اعتبار مدارک ارسالی 2ماه بعداز تاریخ ویزیت می باشد، ارائه خدمات بیمه تکمیلی به هزینه های درمانی بالای000/100ریال تعلق می گیرد.کل بازدید ها: 523350 بازدید امروز: 406