مقام معظم رهبری:

دغدغه ی فرهنگی از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب از خواب بیدار شود و به درگاه خدا تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.

معاونت فرهنگی - تربیتی

(حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای اعرافی: دوره های کاربردی مکمل رشته های آموزشی است.)


یکی از مهم ترین اهداف عالی جامعه المصطفی(ص)، تربیت انسان های کارآمد و توانا در عرصه های مختلف فرهنگی است و آنچه در نظام های آموزشی مرسوم در حوزه بیشتر پرداخته می شود، آموزش های تئوری است و از شیوه ها کمتر بهره گرفته می شود. از طرفی تجهیز هر طلبه به فنون و مهارت هایی که وی را در رسیدن به اهداف بلند تبیین، تبلیغ و ترویج دین، تحقیق و پژوهش، مدیریت و راهبری و... یاری می رساند امری ضروری و غیر قابل انکار است. امروزه جوامع مقصد علاوه بر وعظ و خطابه، نیازمند رسانه ای با محتوای دینی و هنر و ادبیاتی فاخر می باشند تا مفاهیم و علوم وحیانی را با شکلی درخور ارائه نماید. لذا نظر به جایگاه تأثیرگذار آموزش های کاربردی در فرایند تعلیم و تربیت فراگیران و ضرورت توجه اکید آن، ادارۀ فرهنگی واحد آموزش های کاربردی نیز هر ساله، بدین منظور و با اهداف وسیع و متعالی، اقدام به برگزاری دوره های مختلف کاربردی، تبلیغی، فنی و هنری نموده است.