مقام معظم رهبری:

دغدغه ی فرهنگی از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب از خواب بیدار شود و به درگاه خدا تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.

معاونت فرهنگی - تربیتی

 

اسامی برندگان مسابقه " قرآن وسبک زندگی "

ردیف

نام ونام خانوادگی

کد تحصیلی

1

زکیه سادات سعیدی

1156137

2

زهرا واعظی

1251956

3

صائمه خاتون

1253061

4

شکیلا بتول

1253995

5

شهناز فاطمه رضوی

1253994

6

فاطمه سجادی

1156458

7

مفیده منتظر

14272

8

فاطمه بوجوک

131648

9

معصومه صالحی

1255206

10

فاطمه بونگالون

14273

11

بتول فاطمه

1592117

12

ثانی زهرا

1592335

13

سیده ایلیا نقوی

1254033

14

عظمت شاهین

1254000

15

مریم السادات حسینی

1156486

16

فاطمه سلطان محمدی

118925

17

رحیمه گدایوا

 

18

زهرا موسوی

1156070

19

زهرا صابری

1156042

20

فاطمه مقدسی

1156063

21

نازگا قطب الدین

126598

22

حورا محمود

35120