مقام معظم رهبری:

مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است.

معاونت اداری مالی

 

پشتیبانی و امور عمومی

خدمات عمومی و پشیبانی

امور فنی و تاسیساتی

نگهبانی و خدماتی

فعالیت های عمرانی

 

این اداره در رابطه با پشتیبانی و ارائه خدمات عمومی به موسسه دارای فعالیت های ذیل می باشد

  • نظارت و هدایت و سرویس امور فنی و تأسیساتی موسسه و خوابگاه ها از قبیل مخابرات،‌سیستم های سرمایشی و گرمایشی، برق و تلفن، فاضلاب و گاز و سرویس و تعمیر وسایل از قبیل لباسشویی و جارو برقی و ....
  • پیگیری امور مربوط به تعمیر و ساخت و ساز ساختمان های موسسه و خوابگاه ها و رفع نقص به موقع آنها.
  • نقل و انتقال کلیه اموال بین واحدها و ارجاع اموار اسقاطی به انبار مرکزی
  • سرویس دهی به اساتید و طلاب و پرسنل و ارسال مرسولات و منشورات اداری و دعوت نامه ها به منازل اساتید و بخش های المصطفی و نهادهای علمی و اداری
  • نظافت عمومی موسسه و خوابگاه ها، باغبانی(گل کاری – آبیاری – سم پاشی) توزیع ملزومات و بن های طلاب، پذیرایی از اساتید و پرسنل و گروه های علمی و مهمانان، توزیع غذای آن ها
  • پذیریی از مراسمات موسسه اعم از اعیاد و وفیات،‌ همایش ها و نشست های علمی موسسه، جلسات و برگزاری دفاعیه و پایان نامه ها و ...
  • سرکشی از موسسه و خوابگاه ها و بازدید مستمر از اتاق های موسسه به منظور اطمینان از امنیت فیزیکی ورود و خروج پرسنل و طلاب و اموال موسسه