مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
 

 

 • پیام تسلیت مقام معظم رهبری

 • مراسم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

 • مجموعه نمایشگاهی «نگین قم»

 • دوره های قرآنی ترم دوم 95-96

 • آئین نامه حمایت از مراکز قرآنی و حدیثی دانش آموختگان المصطفی
  فراخوان از دانش آموختگان فعال

 • برنامه بازدید از بیت النور

 • دیدار صمیمانه اساتید آموزش زبان فارسی با طلاب خوابگاه شهید بهشتی

 • مجموعه نمایشگاهی به مناسبت 9 دی

 • به مناسبت حماسه مردمی نه دی

 • نشست مشترك اساتيد گروه فلسفه با اساتيد موسسه بنت الهدي

 فکس: 00982537208978

کد پستی: 94536 - 37158

 

لیست شماره تلفن‌های داخلی مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی - پیش شماره 37183 
رئیس  204 معاون آموزش  37836572
مسئول دفتر 204-37747186  203 -256
کاردان امور دفتری و دبیرخانه 205 مسئول دفتر معاون آموزش 299 - 318
کارشناس امور خواهران 288 سنجش و پذیرش 250
کارشناس کمیته انضباطی  313 اتاق مصاحبه 238
رئیس اداره ارتباطات و بین الملل --- رئیس اداره آموزش عمومی  255
کارشناس ممتازین و امور نخبگان  224 برنامه ریزی دوره کارشناسی 305
کارشناس فارغ التحصیلان 248 کارشناس امور آموزشی(تحقیقات پایانی) 302
کارشناس بین الملل 214 امتحانات دوره كارشناسي 312-264
کارشناس تبلیغ و بهسازی آموزشی 265 رئیس اداره  تحصیلات تکمیلی 293
کارشناس فارغ التحصیلان 248 کارشناس تحصیلات تکمیلی 293
کارشناس توسعه و فنّاوري اطّلاعات 220 کارشناس تحصیلات تکمیلی 285
کارشناس توسعه و فناوری اطلاعات 298 کارشناس تحصیلات تکمیلی 226
کارشناس منابع انسانی 283 رئیس اداره خدمات آموزشی 273
اتاق مصاحبه 238 کارشناس حضور و غیاب 303
دورنگار   37208978 کارشناس مراجعات و بايگاني آموزش 245
مدیر گروه ادبیات عرب  340-295 کارشناس فارق التحصیلان 310
کارشناس اجرایی گروه امور اساتید خانم ها 257-310
مدیر گروه علوم تربیتی 291 امور اساتید آقایان 283
کارشناس اجرایی گروه 290 کارشناس ارزیابی 268
مدیر گروه تاریخ 243 رئیس اداره زبان فارسی و تمهیدیه 270
کارشناس اجرایی گروه تاریخ کارشناس اداره تربیتی در آموزش زبان فارسی 327
مدیر گروه حقوق 297 حضور و غیاب دوره تمهیدیه 272
  325 امتحانات دوره تمهیدیه 276
مدیر گروه مطالعات اسلامی  279 کارشناس بخش عربی 223
کارشناس اجرایی گروه مطالعات اسلامی 279-328 کارشناس بخش عربی 254
مدیر گروه قرآن و حدیث 299 کارشناس بخش عربی 221
اعضای گروه 241 واحد تحقیقات 271-227-37744320
کارشناس اجرایی گروه 263 اتاق اساتید آقایان 320
مدیرگروه فقه واصول 262 اساتید خانم ها 275
کارشناس اجرایی معاون فرهنگی ـ تربیتی 242
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 277 متصدی دفتر فرهنگی 260
کارشناس اجرایی رئیس اداره فرهنگی هنری 244
مدیر گروه فلسفه و کلام 331 کارشناس آموزش کاربردی 334
اعضای گروه  292 کارشناس تربیت بدنی 335
282 سالن ورزشی 289
مدیر گروه مطالعات زنان 247 کارشناس فرهنگی 324
کارشناس اجرایی گروه کارشناس تشکل های فرهنگی 208
معاون اداری مالی 37206610 رئیس اداره تربیتی 333
261 کارشناس امور تربیتی 251
رئیس اداره امور مالی- اداری  267 کارشناس امور تربیتی 330
کارشناس امور اداری- مالی 207 کارشناس امور تربیتی 332
کارشناس امور اداری- مالی 222 کارشناس امور تربیتی ویژه آموزش زبان 327
کارپرداز و مسئول خرید 309 رئیس اداره قرآن و حدیث 249
رئیس اداره امور طلاب و خانواده ها 202 کارشناس قرآن و حدیث 329
کارشناس رفاهی 258 کارشناس قرآن و حدیث 339
کارشناس اداری  259 خط مستقیم خوابگاه  شهید بهشتی 36705832
فروشگاه  246 نگهبانی خوابگاه 36610753
کافی نت 274 مسئولین خوابگاه 36705832
کتاب‌فروشی 37836031-229 خط مستقیم خوابگاه بنت الهدی 37836569
دکتر 215 خوابگاه بنت الهدی 231-232-233
رئیس اداره پشتیبانی و امور عمومی  210 کارشناس ناظر بر مهد 266
کارشناس پشتیبانی و امور عمومی 213 مهد کودک 252- 296
متصدی امور عمومی (نقلیه) 200 مشاوره 284
پیک  301 معاون پژوهش 217
نگهبانی (درب خوابگاه) 230 متصدی دفتر پژوهش 308
نگهبانی آقایان(درب اصلی) 0- 211 رئیس اداره خدمات پژوهشی 219
نگهبانی خواهران 278 كارشناس خدمات پژوهشی 311
آبدارخانه بخش آقایان 209 كارشناس خدمات پژوهشی 316
آبدارخانه فرهنگی- تربيتي (زير زمين)  269 کارشناس امور پژوهشی 287-228
آبدارخانه پژوهش 212 کارشناس امور پژوهشی 300
آبدارخانه طبقه همکف و دوم (آموزش) 314 کارشناس امور پژوهشی 307
آبدارخانه طبقه چهارم 341 رئیس اداره کتابخانه و بانک اطلاعات 218
حسینیه 317 کارشناس کتابخانه 315
تاسیسات 281 کارشناس کتابخانه 286
    بانک اطلاعات 37836570