مقام معظم رهبری:

دغدغه ی فرهنگی از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب از خواب بیدار شود و به درگاه خدا تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.

معاونت فرهنگی - تربیتی

آزمون میان ترم به همراه پاسخنامه صد درس قرانی

 

تشبیه لباس به همسر امر به معروف و نهی از منکر عصمت همه جانبه پیامبر (ص)
رعایت حقوق فرزندان آداب مهمانی اجر و پاداش پیامبر (ص)
ضرورت پیشگیری از فحشا آیین دوست یابی جلوه های مختلف نصرت الهی
ارتباط ناسالم عوامل مغفرت در قرآن دلیل برخی احکام
گفتگوی اعضای خانواده اهمیت انگیزه و نیِت سیمای بسم الله
انواع خانواده جلوه های تکاثر سیمای پیامبر در قرآن
تربیت فرزند بر محبت اهل بیت ریا و اخلاص امتیازات قرآن
ضرورت آموزش احکام به فرزندان مراحل تسلط شیطان مبارزه طلبی قرآن
اهمیت ازدواج آثار اعراض از یاد خدا مهجوریت قرآن
لباس در قرآن هواپرستی  راه مستقیم
مسئولیت در برابر خانواده صبر و شکیبایی درس های تربیتی سوره حمد
زن نمونه عوامل آرامش پیامبر و امور خانواده
عوامل موثر در تربیت نشانه های مومن مخلص برخی شباهت های  قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص)
اسلام و تفریح عوامل غفلت از یاد خدا ماموریت های پیامبر در قرآن
مراحل تربیت اسراف و پیامدهی آن  سیره پیامبر با مخالفان
صله رحم تمسخر و استهزاء وظیفه ما در مقابل پیامبر
ایجاد رفاه خانوادگی قانون مماثلت  سیمای قرآن در قرآن
دادگاه خانواده آداب سخن گفتن  ضرورت تدبر در قرآن
معیار انتخاب همسر وسایل آرام بخش  تکرار در قرآن
حجاب احسان به والدین  کوثر چیست؟