مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

پژوهشی در جلوه های امامت و ولایت درجریان عاشورا

 

عنوان:

 پژوهشی در جلوه های امامت و ولایت در جریان عاشورا

نام و نام خانوادگی:

خدیجه صالحی

گروه:

 فلسفه وکلام

تابعیت:

 هندوستان

کد تحصیلی:

 159887

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

 جابر توحیدی اقدم

استاد مشاور:

 صدیقه شاکری حسین آباد

تاریخ دفاع:

31/6/1390

تعداد صفحات:

166

تعداد منابع:

196

کلید واژه های پایان نامه:

PDF

چکیده پایان نامه:

 PDF