مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

تحلیل عصمت حضرت زهرا (سلام الله علیها) در قرآن و سنت

 

عنوان:

 تحلیل عصمت حضرت زهرا (سلام الله علیها)‌ در قرآن و سنت

نام و نام خانوادگی:

 خلص نساء فصیحی

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

 پاکستان

کد تحصیلی:

 1251841

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

مجتبی عزیزی

استاد مشاور:

 نسرین میانجی

تاریخ دفاع:

20/02/1391

تعداد صفحات:

179

تعداد منابع:

200

کلید واژه های پایان نامه:

 آيات،روايات، عصمت وحضرت زهراء

چکیده پایان نامه:

درمنابع حديثي يکي از ويژگي هاي حضرت زهرا (س) ،حجت بودن است .پيامبر (ص)مي فرمايد: " به راستي خداوند حضرت علي و همسرش فاطمه و فرزندان او را حجت هاي خويش بر بندگان قرار داد. آنان دروازه هاي دانش در ميان امت من هستند هر کس هدايت ورستگاري را از آنان بجويد به راه راست رهنمون مي گردد”. 

لازمه حجيت،برخورداري از ويژگي عصمت است اگر کسي عصمتش مورد تزلزل قرار گيرد نمي تواند الگوقرار بگيرد .لذا ضرورت امر ايجاب مي کردکه عصمت حضرت زهراء(س)  را مورد بحث قرار دهيم واز آنجائيکه عصمت را مي توان بارويکردهاي مختلفي مورد بحث قرار دهيم،در نوشتار حاضر تلاش برآن شده کهعصمت حضرت زهرا(س)  را بارويکرد کلامي وبا استفاده از قرآن وسنت مورد بحث قرار دهيم. وباتوجه به تعريف اتخاذ شده در باب عصمت ،آن را با نگاه کلامي در حوزه آيات وروايات تحليل نموده ايم. بنابر اين نوشته حاضر در پي شناخت ديدگاه قرآن وسنت پيرامون عصمت حضرت زهراء(س) مي باشد.در بحث کليات، عصمت را درلغت ودراصطلاح مورد بحث قرار داديم..

در بحث ماهيت عصمت، گفتيم بين ملکه نفساني ولطف الهي بودن عصمت تفاوت اساسي وجود ندارد؛عصمت يک ملکه نفساني است که براساس علم به صاحبان عصمت داده شده است که بر اساس قوت واراده وتهذيب واختيار آنان ايجاد مي شود ودر حقيقت اين يک لطف الهي است که در حق آنها شده است واين نيروي خدا دادي را صاحبان منصب عصمت  به وسيله تقوا وايمان کاملي که دارند کسب مي کنند در نتيجه معصوم در برابر گناه ،خطا،سهوونسيان علمي وعملي مصون است ولطفي که از طرف خداوند متعال شامل حال آنها مي شود اين است که خداوند متعال با علم وآگاهي خود ، چنين مقامي را از ابتداي زندگي به آنها ارزاني مي کند .درامکان عصمت، هيچ گونه منع عقلي ونقلي برعدم امکان عصمت وجود ندارد بلکه بر امکان آن هم براهين عقلي وجود دارد وهم براهين نقلي وبهترين دليل بر آن،وجود معصومين درخارج است.در حوزه عصمت ،اماميه به عصمت مطلق معصومين  اعتقاد دارند.درمورد آياتي که بر عصمت حضرت زهراء(س) دلالت مي کند،چهار آيه معروف را مورد بحث قرارداديم:تطهير،مباهله،مودت واطعام.

در بخش روايات، درروايات شمولي وخصوصيبه بيش از سي وپنج روايات اشاره شده است مانند:احاديث ثقلين،سفينه ومعيارصلح وثبات ،معيار خشم و رضاي خدا،بهترين موجودات،سرور زنان بهشت،  مباهات خدا بر عبادت فاطمه(س) ،جايگاه همچون جايگاه رسول خدا(ص)  ، اذيت و محبت به رسول خدا  (ص)و...

مطالب در ضمن چهاربخش،ده فصل بيان شده و بيش از دويست منابع مورد استفاده قرار گرفته.

کليدواژه ها: آيات، روايات، عصمت وحضرت زهراء