مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

مسائل کلامی زیارت عاشورا (توحید و صفات الهی)  

عنوان:

مسائل کلامی زیارت عاشورا (توحید و صفات الهی)

نام و نام خانوادگی:

 زهره احمدی

گروه:

 فلسفه و کلام

تابعیت:

  افغانستان

کد تحصیلی:

 1153855

محل تحصیل:

 مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

 جابر توحیدی اقدم

استاد مشاور:

 سید هبه الله صدر السادات

تاریخ دفاع:

24/03/1390

تعداد صفحات:

138

تعداد منابع:

145

کلید واژه های پایان نامه:

 زیارت عاشورا ،‌ مسأله کلامی ،‌توحید ،‌توحید عملی ، توحید فعلی

چکیده پایان نامه:

این نوشتار با عنوان «مسائل کلامی زیارت عاشورا» مباحث و مسائل کلامی این زیارت را بر مبنای عبارات و فقرات آن در حیطۀ توحید و صفات الهی که اولین و مهمترین اصل اعتقادی مسلمین است، مورد مطالعه قرار داده است.

هدف از این بررسی علاوه بر حجیت زیارت، تبیین توحید ذاتی ذکر معانی و اقسام آن و پاسخ به شبهۀ ناسازگاری فقرات زیارت عاشورا با توحید عملی و صفات فعلی موجود در زیارت عاشورا است.

بنابراین، دامنۀ پژوهش در این موضوع، متن زیارت عاشورای معروف است که باتوجه به قلمرو پژوهش، همچنین کلامی بودن چهارچوب بحث، روش و منابع آن متناسب با موضوعات، توصیفی و تحلیلی می باشد و منابع مبتنی بر شرح زیارت عاشورا، همچنین متون کلامی، تفسیری و روایی فریقین است.

از مهمترین ثمرات این پژوهش علاوه بر معرفت نسبت به متن و اتقان سندیت زیارت عاشورا، اشراف به پرداخت های زیارت در خصوص توحید و صفات الهی، همسویی عبارات زیارت با قرآن کریم و همچنین عدم ناسازگاری عبارات و فقرات زیارت عاشورا با توحید عملی است. لذا ادعای معتبر نبودن زیارت عاشورا و مخالف بودن آن با وحدت اسلامی منتفی شده، بلکه به نتیجه ای متفاوت با آن دست یافته ایم.

براین اساس این پژوهش در چهار فصل طرح و پی ریزی شده است:

فصل اول شامل کلیات پژوهش می گردد، مباحثی چون تبیین مسأله، ضرورت و اهداف تحقیق و... و همچنین به اعتبار و حجیت زیارت عاشورا مبتنی بر بررسی سندی زیارت و تطبیق متن آن با چهار نقل دیگرش در کتابهای مصباح المتهجد، مصباح الزائر، مزار کبیر و بحارالانوار پرداخته شده است.

فصل دوم با عنوان توحید ذاتی در زیارت عاشورا به توحید ذاتی و معانی آن خصوصا توحید ذاتی به معنای احدیت و واحدیت خداوند پرداخته است

فصل سوم ناسازگاری فقرات زیارت عاشورا با برخی از اقسام توحید عملی، توحید در استعانت، توحید در محبت و توحید در اطاعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم پانزده صفت فعلی خداوند که می توان آن را از متن زیارت استخراج کرد بررسی شده است. این پژوهش مستند به «صدوچهل و پنج» منبع فارسی و عربی است.

واژگان کلیدی:

زیارت عاشورا، مسألۀ کلامی، توحید، توحید عملی، صفات فعلی