مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

قضاوت زن

 

عنوان:

 قضاوت زن

نام و نام خانوادگی:

 شذی مظفر حسین الحویزی

گروه:

 فلسفه و کلام

تابعیت:

 عراق

کد تحصیلی:

 1373326

محل تحصیل:

 ...........

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

 محمد ناطقی

استاد مشاور:

 هادی رمضانی

تاریخ دفاع:

 25/10/1390

تعداد صفحات:

139

تعداد منابع:

87

کلید واژه های پایان نامه:

 

چکیده پایان نامه:

در این مباحث که از يك مقدمه و سه فصل ويك خاتمه تشکیل شده كه در فصل أول آن

بحث از مقام زن در جهانبينى اسلامى كه در دو مطلب بيان مى شود.

ودر فصل دوم كه بعنوان قضاء در اسلام مطالب مورد بحث در بيان تعريف ،ارزش، اقسام قضاء و شرایط قاضی، ودر فصل سوم از دادرسی زن در اسلام را مورد بحث وبررسى قرار مى دهيم.

و در خاتمه با ذكر  نتیجه بحث وآن اينكه: نظام حقوقی اسلام از نقش واقعی زن و مرد و خصوصیت طبیعی آنان سرچشمه می گیرد و اگر قوانین اسلام درست و بدون تبعیض بيان شود این اختلافی که در حقوق زن ومرد ادعا می شود ،ديكر جاى نخواهد داشت.

ازادله و اخبار، اطمینان حاصل می شود، که قضاوت زنان امری است که مورد رضایت شارع مقدس مى‌باشد، هر چند هر یک از این ادله به تنهایی بر اساس اصول و قواعد فقهی نتوانند این معنا را ثابت کنند.

اما تصدی زنان در مورد کارهای مشاوره در مسائل قضایی دادگاه مانعی ندارد.