مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

شیطان ، دام ها و راه های مبارزه با آن از دیدگاه قرآن

 

عنوان:

 شیطان ،‌ دام ها و راه های مبارزه با آن از دیدگاه قرآن

نام و نام خانوادگی:

طاهره بتول

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 پاکستان

کد تحصیلی:

1251875

محل تحصیل:

 مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

 سید کمال حسینی

استاد مشاور:

 حسن شکوری 

تاریخ دفاع:

 1/10/1390

تعداد صفحات:

140

تعداد منابع:

118

کلید واژه های پایان نامه:

 

چکیده پایان نامه:

شیطان شناسی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که خدای متعال بیش از 70 بار در قرآن واژه شیطان و ابلیس را آورده است، و بارها و بارها به انسان دستور مواظبت از این موجود شریر را داده است.

بنابر این در پژوهش حاضر شیطان، دامها و راهای مبارزه باآن از دیدگاه قرآن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.نوشتار حاضر از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول به دو فصل که فصل اوّل آن شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق؛ اصلی و فرعی، اهمیت و ضرورت موضوع، پیشینه و تاریخچه، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه ی جدید و نو آوری تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری، واژگان کلیدی، واژه شناسی، شامل واژه شیطان در لغت که میان لغوییون دو دیدگاه وجود دارد:واژه شیطان از اصل عربی است.نظر دوم واژه شیطان مأخوذ از عبری و سریانی است. نیز واژه شیطان در اصطلاح قرآنی، فرق واژه ی شیطان و ابلیس که شیطان اعم از واژه ابلیس می باشد.

در فصل دوم از بخش اول پژوهش حاضر، شناخت شیطان مورد بررسی قرار گرفته است که خودش شامل اهمیت و ضرورت شناخت شیطان، ماهیت شیطان که مفسران دیدگاه های مختلفی دارند، برخی او را از جن می دانند به دلیل تصریح آیه شریفه ی قرآن، و برخی نیز به دلائلی او را از ملائکه می دانند. نیز در این فصل فلسفه ی آفرینش شیطان که عبارتند از : فلسفه ی وجودی شیطان و ریشه های تکوینی قانون اضداد، فلسفه ی آفرینش و قانون شر و خیر، آفرینش شیطان عامل آزمایش انسانها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مشخصات و ویژگیهای شیطان در قرآن، مانند: عدو ، اغواگر، مذئوم، مدحور و....ذکر شده است.

بخش دوم پژوهش حاضر، شامل دو فصل که در فصل اول مهمترین دامهای شیطان مورد پژوهش قرار گرفته است که عبارتند ار هوای نفس، حب دنیا، شراب و قمار، آرزوهای طولانی و نابجا، تفرقه افکنی، غفلت، اسراف و تبذیر، غرور و تکبر، جدل، به تأخیر انداختن توبه.

در فصل دوم از بخش دوم، شیوه ها و روشهایی که شیطان برای اغوای بنی آدم مورد استفاده قرار می دهد را مورد بررسی قرار داده ام که مهمترین شیوه های او شیوه کمین نشیتن بر راه مستقیم و رهزنی از چهار جانب، شیوه گام به گام، که خود این گامها به چند دسته تقسیم می شود: وسوسه، امر به گناهان صغیره، گسترش فساد و فحشاء و منکر، احیای سنت های جاهلی و تغییر خلق خدا، می باشد.

از دیگر شیوه ها که مورد تحقیق قرار گرفته استفاده از سپاه، بکارگیری ابزارهای مختلف برای اغوای بشر که خودش شامل آهنگ باطل ، مشارکت شیطان در دارائی و فرزند، وعده فربنده، تزئین، ایجاد حزن و افسردگی در جوامع بشری، به تردید افکندن و حیران ساختن، وعده فقر وتهیدستی می باشد.

بخش سوم درمورد آثار و نتائج پیروی از شیطان می باشد عمده ترین آثار برای فردی که از شیطان پیروی می کند و در قرآن از آن سخن رفته است عبارتند از: عذاب الهی ، سوق به فحشا، ورود به دوزخ، همنشینی با شیاطین، بی تقوایی، سرگردانی، نابودی، عدم تسلیم دربرابر حق، می باشند.

در بخش چهارم، راه های مبارزه با دامهای شیطان مطرح شده است که مهمترین راه های مقابله با دامهایش،از دیدگاه قرآن پناه بردن به خدا(استعاذه) در پرتوی ایمان و توکل که دو قلعه محکم الهی است می باشد و همچنین استغفار و توبه به درگاه الهی و ذکر و یاد خدا موجب دوری از شیطان می گردد، نیز دعا و تضرع  به درگاه الهی، اخلاص در عمل، ویادآوری تذکرات الهی موجب حفاظت و صیانت حریم جاناز دشمن سوگند یاد کرده می باشد.