مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

بررسی تطبیقی کمال انسان از منظر شهید مطهری و کانت

 

عنوان:

 بررسی تطبیقی کمال انسان از منظر شهید مطهری و کانت

نام و نام خانوادگی:

 عاطفه اخلاقی

گروه:

 فلسفه و کلام

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

1152816

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

 محمد ظاهر فهیمی

استاد مشاور:

 سعید ارجمندفر

تاریخ دفاع:

 28/10/1390

تعداد صفحات:

123

تعداد منابع:

72

کلید واژه های پایان نامه:

 انسان، کمال انسان، انسان کامل، سعادت.

چکیده پایان نامه:

انسان موجودی است که از سویی همچون گياهان دارای رشد و نمو است و از سویی دیگر مانند حیوان دارای حس و حرکت می باشد و بعلاوه انسان است. بعد انسانی دارد و دارای یک سلسله خصایصی است که در سایر موجودات وجود ندارد. انسان کمال طلب است و یکی از انگیزه های اساسی وی گرایش به کمال می باشد.

اما در اینکه کمال او در چه می باشد همواره مورد بحث و گفتگو بوده است. چگونگی ادراک و سبک برداشت از کمال انسان بسیاری از حقایق و اصول زیر بنایی را روشن می سازد و اساس اندیشیدن پیرامون انسان را پایه ریزی می نماید و از طرفی فرهنگ اجتماعی، کنش ها و واکنش ها، عمل ها و عکس العملهای او را معنا می بخشد. در این زمینه اختلاف نظرهای بسیاری میان فلاسفه، اندیشمندان و متفکران وجود دارد که هر کدام بیانگر نوع نگرش خاصی به انسان و ابعاد وجودی او می باشد.

از جمله این اندیشمندان دو متفکر بزرگ، ایمانوئل کانت و آیه ا... مطهری می باشند که در این زمینه نظراتی ارائه نموده اند. کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی، کمال مطلوب را رسیدن به خیر اعلاء می داند و معتقد است هر گاه فضیلت در نهایت کمال که مقام قدس است با سعادت و نیکبختی جمع گردد  خیر اعلاء که مطلوب هر پوینده است حاصل می شود. اما انسان به دلیل دو بعدی بودن توانایی رسیدن به کمال تام را ندارد و تنها توانایی طلب کمال و طی مراحل مقدماتی آن را دارد.

در بیان استاد شهید مطهری کمال و سعادت در شناخت، رشد و تعالی همه ارزشها و ویژگی ها و فعلیت یافتن تمام استعدادها و وصول به مرتبه خلیفه اللهی  است. ایشان کمال انسان را در تعادل و توازن او می داند و معتقد است انسان آنگاه کامل می گردد که همه ارزش های انسانی او با هم وهماهنگ با یکدیگر رشد کنند و به حد اعلای رشد برسند.

کلید واژه ها: انسان، کمال انسان، انسان کامل، سعادت.