مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

نقد مبانی تفکر فمینیسم از منظر آيات و روایات

 

عنوان:

نقد مبانی تفکر فمینیسم از منظر آیات و روایات

نام و نام خانوادگی:

 کریمه قوی دست

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 ایران

کد تحصیلی:

 118562

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

 محمد فاکر میبدی

استاد مشاور:

 سید جعفر حق شناس

تاریخ دفاع:

 10/8/1389

تعداد صفحات:

193

تعداد منابع:

175

کلید واژه های پایان نامه:

نظام تك والدي، مرد سالاري، تبعيض جنسي، هنجار، اندروژني، جنس، جنسيت، روش مرد مدارانه، رنسانس، تشابه ، اگزيستانسياليسم، كمون، معروف، صداقت، نظام سوسياليستي، نظام ماركسيستي، تاريخ زنان، آزارجنسي، انقلاب صنعتي، فئوداليسم، بورژوازي، روشنگري، پسامدرنيته، پساساختارگرايي، عقل گرايي، تجربه گرايي.

چکیده پایان نامه:

پژوهش حاضر،، نقد و بررسي مباني جنبش فمينيسم از منظر آيات و روايات است.با توجه به عنوان، پژوهش به شيوه توصيفي و تحليلي انجام شده است. همه منابع و مراجع مرتبط با مباني فمينيسم و آموزه­هاي اسلامي، جامعه اين پژوهش مي­باشند.

 در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت داده­ها، طبقه بندي، تحليل، استدلال و نتيجه­گيري منطقي آنها صورت گرفته است. گستره و قلمرو این پژوهش مرتبط با حوزه آیات و روایات و نیز آراء و اندیشه­های فمینیست­ها می­باشد.

در اين نوشتار، ابتدا كليات تحقيق،تاريخچه فمینيسم،و نحوه شكل­گيري آن و امواج سه گانه فمینيسم بررسي شده است، و پس ازآن به بررسي مباني عام و نقد مباحث محوري و نيز بررسي مباني خاص اين جنبش، همراه با نظريه ها  و آراء طرفداران اين جنبش پرداخته شده و در بحث آخر به نقد و بررسي مباني خاص و مشترك ميان گرايشهاي فمینيستي به دو صورت نقد برون ديني و درون ديني از منظر آموزه هاي اسلامي پرداخته شده است با توجه به این نوشتار می­توان گفت: مبانی تفکر فمینیسم از اساس با آموزه­های وحیانی، آیات و روایات ناسازگار است. و با توجه به تبلیغات گسترده غربیان این جنبش نتوانست گامی مؤثر و عملی برای ارتقای جایگاه زنان بردارد.

واژگان كليدي: نظام تك والدي، مرد سالاري، تبعيض جنسي، هنجار، اندروژني، جنس، جنسيت، روش مرد مدارانه، رنسانس، تشابه ، اگزيستانسياليسم، كمون، معروف، صداقت، نظام سوسياليستي، نظام ماركسيستي، تاريخ زنان، آزارجنسي، انقلاب صنعتي، فئوداليسم، بورژوازي، روشنگري، پسامدرنيته، پساساختارگرايي، عقل گرايي، تجربه گرايي.