مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

ارتباط انسان با محیط زیست از منظر قرآن

 

عنوان:

 ارتباط انسان با محیط زیست از منظر قرآن

نام و نام خانوادگی:

 معصومه حسنی

گروه:

 علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

1152814

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

 سید حسین شفیعی

استاد مشاور:

 یعقوبعلی برجی

تاریخ دفاع:

 30/9/1389

تعداد صفحات:

 328

تعداد منابع:

 159

کلید واژه های پایان نامه:

 

چکیده پایان نامه: