مقام معظم رهبری:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در کارها و فعالیت های حوزه باید مورد توجه قرار گیرد و بدانيد كه بدون تحقيق، بدون نوآوري، بدون ژرف يابي در هيچ مقوله اي انسان نمي تواند به هدف هاي والا دست پيدا كند.

معاونت پژوهش

 

    جستجو
 

عنوان خبر   

منبع خبر   

گروه خبر   

متن خلاصه خبر   

آرشيو شده از