مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

ترجمه كتاب أمو زش علوم قرآنی اثرآیت الله محمد هادی معرفت به زبان سواحلی

 

عنوان:

 ترجمه كتاب أموزش علوم قرآنی اثرآیت الله محمد هادی معرفت به زبان سواحلی

نام و نام خانوادگی:

 انیل حمد علی   

گروه:

 علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 تانزانیا

کد تحصیلی:

32344

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

 میرزا علیزادده

استاد مشاور:

 سالم الراجحی   

تاریخ دفاع:

 16/11/1392

تعداد صفحات:

؟؟؟

تعداد منابع:

؟؟؟

کلید واژه های پایان نامه:

 ؟؟؟؟

چکیده پایان نامه:

«آموزش علوم قرآنی» یکی از آثار قرآنی آیة الله، استاد معرفت رحمه الله تعالی است همو که در روزگار ما از استادان بی‌نظیر علوم قرآنی در جهان اسلامی بود و آثار او در این حوزه از جمله دائرة المعارف ده جلدی «التمهید فی علوم القرآن»، گواه درستی این ادعا است. این کتاب که برگردان آن به زبان سواحلی پیش روی شما است، همه‌ی موضوعات علوم قرآنی را به طور خلاصه در بر دارد؛ از این‌رو می‌توان گفت گزیده‌ای گویا از دیگر کتاب‌های نویسنده: «التمهید فی علوم القرآن»، «صیانة القرآن من التحریف» و «تأریخ القرآن» است. نویسنده، این کتاب را برای تدریس در حوزه‌های علمیه، مدارس و کانون‌های قرآنی تألیف و به همین دلیل آن را به صورت درس‌نامه در بیست و دو درس، سامان داده است. از دیگر ویژگی‌های کتاب، پرسش‌های پایانی دروس است که دربرگیرنده‌ی همه‌ی مطالب مهم آن درس‌اند، به گونه‌ای که اگر خواننده، پاسخ این پرسش‌ها را بداند، یک دوره‌ی جامع و مختصر علوم قرآنی را فرا خواهد گرفت. ویژگی دیگر کتاب این است که پس از تنظیم اولیه برای نظرخواهی در اختیار معاونت‌های آموزشی و پژوهشی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، مدیریت حوزه علمیه‌‌ی خواهران و برخی از استادان برجسته و صاحب‌نظر قرار گرفت و متن نهایی با اشراف نویسنده رحمه الله تعالی و بر اساس پیشنهادهای رسیده، آماده گردید. نکته‌ی اخیر آنکه او دو اثر دیگر به زبان پارسی نگاشته که یکی از آن دو برای تدریس در حوزه‌های علمی و دیگری را برای تدریس در دانشگاه‌ها تألیف کرده است اما هیچ‌کدام از آن دو به لحاظ تنوع مسائل، جامعیت این کتاب را ندارند .