مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

مرجعیت علمی اهل بیت (علیهم السلام )

 

عنوان:

 مرجعیت علمی اهل بیت (علیهم السلام )

نام و نام خانوادگی:

 سکینه مصطفوی   

گروه:

 ؟؟؟؟

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

1155038

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تاریخ اسلام  

استاد راهنما:

 سید رضا یوسفی

استاد مشاور:

 فاطمه شریف فخر

تاریخ دفاع:

 1/6/1393

تعداد صفحات:

191

تعداد منابع:

121

کلید واژه های پایان نامه:

 ؟؟؟؟

چکیده پایان نامه:

در اين تحقيق موضوع مرجعیت علمی ائمه(ع) مورد بررسي قرار گرفته است، مباحث را در شش فصل تنظیم نموده¬ام در فصل اول کلیات و مفهوم¬شناسی مطرح شد. در فصل دوم مرجعيت بعد از پيامبر از ديدگاه اهل سنت و ديدگاه اهل تشيع ذكر شده است، شواهد متعددي از آيات مثل آيه ابتلاء، آيه اولي الامر، آيه ولايت بحثی كه در مورد آيات مذكور وجود دارد، مبني بر مرجعيت ائمه معصومين آورده شده، آنگاه به روايات اسلامي مثل غدير استناد گرديده، و اشاره به ويژگي¬هاي رهبر سياسي شده است. فصل سوم: پيرامون علم ائمه از منظر قرآن كريم با آيات مباركه: «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»، «اتوالعلم» «والراسخون في العلم» ... و از منظر روایات با احادیثی همانند «حديث مدينة العلم»، «حديث ثقلين» ... با گفتگوهای زيادي كه در مورد هر يك از آيات و احاديث وجود دارد، بحث شده است. از منظر تاريخ به مرجعيت علمي ائمه پايگاه علمي امام علي، امام زين العابدين، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام جواد اشاراتي رفته است. در فصل چهارم: به لزوم رجوع به امام و دلائلی که به آن استناد شده است اعم از آیاتی از قرآن کریم و روایات اهلبیت، مورد بحث قرار گرفته است. و همچنین آراء و نظريات علما شيعه و علماء اهل سنت در خصوص رجوع به امام بيان شده است. فصل پنجم: از منظر تاريخ، مرجعيت عملي ائمه معصومين در طي چند قرن مورد بحث قرار گرفته است. مراجعات كه به حضرت امام علي براي پاسخ به سؤالهای اعتقادي علمي و حتي سياسي از طرف سران اقوام و گروهها و احاد مردم مي¬شد، و مطالبی که خلفأ براي برون رفت از مشكلات و تحير با ايشان مشورت مي كردند. ائمه عملاً پايگاهي براي مراجعات و نيازهاي علمي و فكري مردم و پناهگاه مطمئني براي محرومان و ستمديده¬ها و مرجع مهمي براي حل شبهات اعتقادي و فكري محسوب مي گرديد. علمأ و فقيهان دربار عباسي براي حل اختلافات و دیگر مشكلات به ايشان مراجعه مر كردند. امام عسگري در اوج فشار و خفقان كه از طرف حكومت عباسي¬ها اعمال مي شد، مرجع و پايگاه فكري و اعتقادي مردم بود و شاگردان مبرزي براي مكتب اسلام و تشيع تربيت نمودند، با ايجاد شبكه ارتباطي نمايندگان به نيازها ي اعتقادي و معنوي مردم رسيدگي مي كردند. فصل ششم در راستاي موانع مرجعيت علمي ائمه است و به موارد روشن و جدي اين موانع اشاره شده است. موانعی که از جمله جهالت و دنيا طلبي مردم از يك طرف، اعمال فشار و وضع محدوديت ها همانند منع كتابت حديث از سوي زمامداران از طرف ديگر و در نهايت سنتهاي جاهلي، نظير تعصبات قومي، كينه توزي، حسادت، مخصوصاً دشمني با بني هاشم، موانع بزرگي براي مرجعيت ائمه محسوب مي گرديد. .