مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

تحلیل روش آموزش زبان فارسی در جامعه المصطفی العالمیه بر اساس نظریه های یادگیری

عنوان:

 تحلیل روش آموزش زبان فارسی در جامعه المصطفی العالمیه بر اساس نظریه های یادگیری  

نام و نام خانوادگی:

 زهرا ابراهیمیان جلودار

گروه:

 زبان وادبیات فارسی  

تابعیت:

 ایران

کد تحصیلی:

118903

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 زبان وادبیات فارسی

استاد راهنما:

 سید محمد رضا موسوی نسب کرمانی

استاد مشاور:

 ابراهيم ملكي

تاریخ دفاع:

 ؟؟؟

تعداد صفحات:

40

تعداد منابع:

132

کلید واژه های پایان نامه:

  روش، آموزش، زبان فارسی، جامعه‌المصطفی(ص)، نظریه‌های یادگیری.

چکیده پایان نامه:

سال‌هاست كه مركز علميه جامعه‌المصطفي(ص) العالميه با حضور طالبان علم از ده‌ها كشور جهان مواجه است، اولين دغدغه‌ي اين مركز، آشنايي آنان با زبان فارسي است. موفقيت در اين عرصه بستگي به روش‌هاي آموزش زبان دوم دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسي روش‌هاي آموزش زبان فارسی كه استادان اين مركز علمي در جريان تدريس خود به كار مي‌گيرند و چگونگی مطابقت آن با روش‌هاي نوين و مؤثرتر در آموزش، طراحي گرديد. بدين‌منظور بعد از مطالعه ديدگاه‌هاي مختلف آموزش زبان دوم و به دست آوردن اصول و روش‌هاي سنتي و نوين آموزش زبان دوم، پرسش‌نامه‌اي با 21 گويه تهيه گرديد و 35 نفر از اساتيد زن و مرد دو مدرسه وابسته به جامعه‌المصطفی(ص) ، بنت‌الهدی و المهدي نمونه آماري اين بررسي را تشكيل دادند. بررسي‌هاي انجام شده نشان داد كه استادان زبان فارسي تلاش مي‌كنند از روش‌هاي نوين آموزش زبان و شيوه‌هايي كه تشخيص مي‌دهند در يادگيري بهتر زبان‌آموزان مؤثر باشد، استفاده مي‌كنند. اجراي آزمون Tمستقل نشان داد كه تفاوت معناداري بين استادان زن و مرد و همچنين مدارس المهدي و بنت‌الهدي و اساتيد از نظر مدرك تحصيلي وجود ندارد.