مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

اصول حاكم بر روابط  درون خانواده از منظر آیات و روایات

عنوان:

اصول حاكم بر روابط درون خانواده از منظر آیات و روایات

نام و نام خانوادگی:

زهرا ناصرالدین   

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1591159

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

سید جعفر حق شناس

استاد مشاور:

اصغر اخوی   

تاریخ دفاع:

1393/4/1

تعداد صفحات:

204

تعداد منابع:

111

کلید واژه های پایان نامه:

  اصل، ارتباط، خانواده، ارتباط سالم و مطلوب، اصول روابط خانواده، اصول شناختی ـ نگرشی، اصول اخلاقی ـ رفتاری

چکیده پایان نامه:

 این تحقیق با عنوان« اصول حاکم بر روابط درون خانواده از منظر قرآن و روایات»، بر آن است تا با استفاده از کلام نورانی وحی و احادیث راهگشای معصومین (علیهم السلام)،  اصول و ضوابط حاکم بر روابط اعضای اصلی خانواده یعنی پدر و مادر و فرزندان را از دیدگاه اسلام کشف و تبیین نماید.

هدف از این پژوهش آن است که با استفاده از آموزه‌ها و دستور العمل‌های کلی و اساسی موجود در متون دینی یعنی آیات قرآن و روایات گهربار معصومین (علیهم السلام) در زمینة روابط درون خانواده و همچنین با تحلیل، توصیف و تشریح این دستورالعمل‌های کلی به وسیلة نظرات و یافته‌های علمی و قطعی مفسران، اندیشمندان و کارشناسان دینی، اصول و ضوابط حاکم بر روابط میان اعضای خانواده از دیدگاه اسلام را کشف، تبیین و معرفی نماید. و بدین وسیله در راستای ایجاد، تداوم و تحکیم روابط سالم و سازنده میان پدر ، مادر و فرزندان به عنوان ارکان اصلی نهاد خانواده که وجود روابط سالم و سازنده میان آنها، یکی از عوامل اصلی سلامت، پویایی و استحکام کانون خانواده به شمار می‌رود، تلاش نماید.

اگرچه به دلیل میان رشته‌ای بودن موضوع «اصول روابط خانواده» در موارد لزوم، به منظور تشریح و تبیین بهتر آیات و روایات مورد نظر، از نظرات و یافته‌های علمی و قطعی اندیشمندان و کارشناسان علوم انسانی و تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان نیز استفاده شده است؛ اما تکیة اصلی این پژوهش، با توجه به دینی بودن چار چوب آن، عمدتاً بر منابع معتبر روایی و تفسیری و نظرات قطعی و منطقی مفسران ، محدثان و اندیشمندان مسلمان می‌باشد.

آنچه از این پژوهش حاصل می‌شود این است که؛ یکی از مهمترین عوامل مؤثر در استحکام و پویایی نهاد خانواده، سالم بودن روابط خانوادگی و ایجاد و تداوم روابط مطلوب و سازنده میان اعضای خانواده است؛ به همین دلیل دین اسلام در مهمترین منابع دینی خود یعنی قرآن و سنت، جامع ترین و کابردی ترین اصول و دستورالعمل‌ها را به منظور تصحیح و تنظیم روابط میان اعضای خانواده و همچنین ایجاد و تحکیم روابط سالم و سازنده میان آنها، تبیین نموده است که مهمترین آنها عبارت اند از؛ اصل دین باوری و دین داری، اصل عدالت محوری، اخلاق محوری، اصل باور داشت اعضای خانواده از اهداف عالی تشکیل خانواده، اصل باور داشت اعضای خانواده از ویژگی‌های شخصیتی و روانی، نیاز ها، علایق و احساسات یکدیگر، اصل مهر ورزی و تبادل عاطفی، اصل اعتدال، اصل مشورت، اصل مدارا و سازگاری و... .

آگاهی اعضای خانواده به ویژه همسران و والدین از این اصول و ضوابط نگرشی، اخلاقی و رفتاری و به کارگیری و پایبندی به آنها در زندگی خانوادگی، به ویژه در هنگام برقراری ارتباط با یکدیگربسیار ضروری بوده و باعث ایجاد و استمرار روابط سالم و پویا میان اعضای خانواده و همچنین افزایش میزان سازگاری و رضایت مندی آنها از زندگی خانوادگی و در نتیجه سلامتی، پویایی و استحکام کنون خانواده خواهد گردید.