مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

مسأله شر از دیدگاه الهیات و فلسفه غربی نیمه دوم قرن بیستم  

عنوان:

مسأله شر از دیدگاه الهیات و فلسفه غربی نیمه دوم قرن بیستم  

نام و نام خانوادگی:

نسلی شاه باشبو  

گروه:

فلسفه وکلام  

تابعیت:

ترکیه

کد تحصیلی:

131408

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

سید وحید کاشانی

استاد مشاور:

ندارد.

تاریخ دفاع:

1393/3/28

تعداد صفحات:

154

تعداد منابع:

105

کلید واژه های پایان نامه:

 خدا، مسئله شر، الهیات و فلسفه غرب، نیمه دوم قرن بیستم

چکیده پایان نامه:

 

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در عصر حاضر و به خصوص در جهان غرب برای توجیه الحاد به کار گرفته می‌شود، مسئله شر است. شرور از دیدگاه برخی اندیشمندان، با صفات خدا ناسازگارند. البته باید توجه داشت که کلیه صفات الهی درگیر این مسئله نیستند. بلکه صفات عالیه الهی همچون علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی مطلق خداوند محل نزاع این مسئله می‌باشد. برخی نیز پا را فراتر نهاده و اعتقاد به ناسازگاری میان مسئله شر و وجود خدا دارند. در این پایان‌نامه به بررسی نظر اندیشمندان نیمه دوم قرن بیستم به جهت روشن شدن فضای فکری غرب در قرون اخیر، پرداخته شده است. از آنجایی که امکان بررسی کلیه اندیشمندان وجود نداشته است، لذا سعی شده مهم‌ترین نظریات و بارزترین آن‌ها بیان و بررسی گردد.

بخش اولپایان‌نامه شامل دو فصل می‌باشد. فصل نخست به بیان کلیات بحث پرداخته است. از جمله بیان و تبیین موضوع، ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه بحث، تبیین مسئله و قلمرو آن، سؤال‌های اصلی و فرعی، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق و ... . در بخش اول فصل دوم نیز به مباحث مفهوم شناسی خیر و شر و به تقسیمات شرور که از سوی اندیشمندان مطرح گشته است و همچنین بحث اطلاق صفات خدا و تبیین تقابل خیر و شر پرداخته شده است.

بخش دومنیز همانند بخش اول شامل دو فصل می‌باشد. فصل نخست در صدد بیان نظریات اندیشمندانی است که قائل به ناسازگاری وجود خدا و مسئله شر هستند. مهم‌ترین و پرنفوذترین افرادی که قائل به این نظریه هستند، جی ال مکی و آنتونی فلو می‌باشند که سردمداران نظریه ناسازگاری میان وجود خدا و مسئله شر در نیمه دوم قرن بیستم غرب می‌باشند. در فصل دوم نیز به بیان نظریات اندیشمندانی همچون جان هیک، برتراند راسل و جان‌هاسپرز که قائل به ناسازگاری مسئله شر با صفات خدا هستند، بپرداخته شده است. کلیه این نظریات که در فصل اول و دوم بخش دوم بیان شده است، به همراه مبانی فکری اندیشمندان می‌باشد تا بلکه بتوان تا اندازه‌ای علت بیان چنین نظراتی را از سوی آن‌ها دریافت.

در بخش سوم، نظریه آن دسته از اندیشمندان غربی مطرح گشته است که در مقابل اندیشمندان قائل به ناسازگاری میان مسئله شر و وجود و صفات خدا، قد علم کرده‌اند و از سازگاری میان مسئله شر و وجود یا صفات خدا دفاع کرده‌اند. الوین پلانتینجا، سوین برن، اتین ژیلسون و کارل بارت از جمله اندیشمندانی هستند که در پایان‌نامه به عنوان مدافعان از وجود و صفات خدا در مقابل مسئله شر بیان شده‌اند.

واژگان كليدى: خدا، مسئله شر، الهیات و فلسفه غرب، نیمه دوم قرن بیستم