مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

تخلف از وظایف همسری در نگاه فقه  

عنوان:

 تخلف از وظایف همسری در نگاه فقه     

نام و نام خانوادگی:

خیر النساء حسنی 

گروه:

فقه و اصول  

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1252523 

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده 

استاد راهنما:

خالد غفوری   

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1393/12/5

تعداد صفحات:

209

تعداد منابع:

215

کلید واژه های پایان نامه:

  فقه، وظیفه، تکلیف، تخلف، همسری، زوجیت، نکاح

چکیده پایان نامه:

این نوشتار با عنوان (تخلف از وظایف همسری در نگاه فقه) که با استناد به کتب فقهی معتبر نگاشته شده است.
پژوهش حاضر به این سؤال اصلی که دیدگاه فقه درباره تخلف از وظایف همسری چیست؟ پاسخ داده و به‌صورت گسترده در ابواب مختلف و به‌صورت پراکنده این موضوع را موردبحث قرار داده و روش بحث این پژوهش اصولی است نه اخباری؛ و تحلیلی توصیفی و در مرحله جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.
 با توجه به اهمیت وظایف همسری و تخلف از وظایف همسری و مبتلابه بودن آن در زمان حاضر و عدم وجود کتاب مستقل دراین‌باره به نگارش این پژوهش اقدام کردیم و این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می‌کند:1- آشنایی با موارد و آثار تخلف از وظایف همسری (هدف علمی). 2- بیان راه‌کارهای پیشگیری و بیان یک مسئله موردنیاز جامعه که با شناختن آن از ادامه تخلف جلوگیری می‌شود. (هدف کاربردی).
امتیازات و نوآوری، در این پایان‌نامه ارائه یک ساختار فنی و دادن نظم منطقی به بحث تخلف از وظایف همسری است که کمک بزرگی در عرصه قانون‌گذاری و ارائه احکام فقهی در قالب قانون.
و مهم‌ترین نتایجی که در این پژوهش به‌دست‌آمده: 1- در این پژوهش به شناخت موارد و حالات و آثار و پیامدهای تخلف فقهی پی بردیم.2- فقه، تخلف یکی از زوجین دیگری را از مختل شدن زندگی او درآورده است.3- حکم فقهی در همه مسائل یکسان نیست و با توجه به حالات و شرایط مختلف تخلف حکم‌های متفاوتی را بیان کرده است.
نتیجه کلی که به‌دست‌آمده این است که هرکدام از موارد تخلف ازنظر فقه مهم بوده و به همه جنبه‌های آن توجه داشته و در هر موردی حکم فقهی بیان نموده که این امر باعث می‌شود که شخص را ملزم به انجام آن وظیفه کند تا در ضمن حفظ کیان خانواده جامعه را از بسیاری از مشکلات نجات دهد.
کلیدواژه‌ها: فقه، وظیفه، تکلیف، تخلف، همسری، زوجیت، نکاح