مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

بررسی تطبیقی روش های کلامی متکلمان شیعه و سنی در قرن  4و5 هجری

عنوان:

 بررسی تطبیقی روش های کلامی متکلمان شیعه و سنی در قرن  4و5 هجری

نام و نام خانوادگی:

زهرا ربیعی

گروه:

 فلسفه و کلام 

تابعیت:

عراق  

کد تحصیلی:

1373955 

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

سید علی حسنی

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1393/6/22

تعداد صفحات:

143

تعداد منابع:

89

کلید واژه های پایان نامه:

 روش های کلامی، روش عقلی، روش نقل، شیخ مفید، قاضی عبدالجبار، شیخ صدوق، بربهاری، ابو حفص نسفی.       

چکیده پایان نامه:

چکیده پایان نامه :  روش های کلامی در اسلام متنوع بوده و آثار و نتایج مختلفی بر جاگذاشته اند . لذا برخی از این روش ها افول و برخی گسترش یافته اند این روش ها مبانی و ویژگی هایی داشته اند و دستاورد های این روش های کلامی بر سیر کلام ، آثاری را بر جای گذاشته است . در این تحقیق به انواع روش های کلامی پرداخته و مختصری از شرح حال برخی از بزرگان کلامی قرن 4و5 هجری را ذکر کرده و نمونه ای از آثارشان که دلیل برچگونگی پرداختن آنها به مسائل کلامی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سه روش کلامی عقلی،نقلی و روشی که تلفیقی از این دو روش می باشد ملحوظ است.
مبانی روش های کلامی مورد بررسی قرار گرفته ، در روش عقل گرا مبنا اعتماد بر سلطه ی عقل و حکم فرمایی آن و تغلیب این مبانی حتی بر نصوص صریح دینی می باشد. در روش نقل گرا اعتماد بر نصوص دینی بدون دقت در سند ویا تعارض متن با عقل مبنا است، و همچنین حالت توازن که در روش های تلفیقی حاکم است و استفاده از عقل و نقل از مهم ترین مبانی این روش بوده است.
ویژگی های روش های کلامی در روش عقل گرا استفاده از دلایل برهانی در روش عقل گرا ومعالجه ی شبهات وارده از تمدن هایی که دستاورد های فلسفی قدیم داشته اند می باشد . در روش نص گرا حفظ نصوص و متون دینی ، هر چند اسناد آنها قوی نباشد از ویژگی های این روش شمرده می شود . در روش های تلفیقی استفاده از مزایای هر دو نوع روش کلامی عقلی و نقلی یعنی استفاده از متون دینی همچنین استفاده از براهین و قوانین عقلی و عدم تعصب در مورد آنها می باشد.