مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

قضا و قدر و اختیار انسان از دیدگاه فخر الدین رازی  و خواجه نصیر الدین طوسی

عنوان:

 قضا و قدر و اختیار انسان از دیدگاه فخر الدین رازی  و خواجه نصیر الدین طوسی

نام و نام خانوادگی:

زینب ساکی تی شا

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

تایلند

کد تحصیلی:

12799

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

احمد فاضل سعدی  

استاد مشاور:

سید هبه الله صدر السادات

تاریخ دفاع:

1390/1/21

تعداد صفحات:

163

تعداد منابع:

88

کلید واژه های پایان نامه:

 قضا،قدر،جبر،اختیار،اراده.

چکیده پایان نامه:

این پایان نامه با عنوان «قضا وقدر و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی» می باشد.
در فصل اول به معنای قضا وقدر و جبر و اختیار ، و تفاوت اختیار و اراده و تاریخچه بحث از قضا وقدر و اختیارانسان،وبا مختصر زندگی خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی  پرداخته شده است.
 فصل دوم تحت عنوان (عنوان قضا و قدر از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی)به معنای قضا و قدرواقسام آن از دیدگاه این دو متکلم می پردازيم و رابطه این دو و علم الاهی و توحید افعالی نیز بحث شده است.
در فصل سوم تحت عنوان (اختیار انسان ازدیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی) به معنای جبر و اختیار از دیدگاه این دو متکلم  وادله ی عقلی و نقلی خواجه طوسی و فخر رازي پرداخته شده است و روشن شده است که براساس آراء و نظریات خواجه طوسی انسان مختار است اما در نقطه مقابل بر اساس آراء و نظریات فخررازی اختیار انسان سلب شده و به جبر منتهی می شود.
در فصل چهارم ذیل عنوان (رابطه قضاوقدر و اختیار انسان ازدیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین طوسی) تبيين شده است که خواجه طوسی معتقدبه اختیار انسان است ووجود قضا وقدر را نیز مانع اختیار انسان در افعال نمی داند،ولذا در صدد تبیین کیفیت این جمع بر آمده و به تعارض ظاهری آنها پاسخ می گوید ولی فخررازی که به جبر انسان در افعال اعتقاد دارد ، وجود قضا و قدر را نیزدر همین راستا و هماهنگ با آن می بیند و از آیات و روایات به ظاهر مؤید در این زمینه بهره می گیرد.