مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

تنبیه درخانواده از نگاه فقه

عنوان:

 تنبیه درخانواده از نگاه فقه

نام و نام خانوادگی:

فاطمه بتول جنتی

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1252742

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

سید علی سید موسوی  

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/10/23

تعداد صفحات:

115

تعداد منابع:

76

کلید واژه های پایان نامه:

  ...

چکیده پایان نامه:

تنبيه از ابزارهاى اصلاح و تربيت، در عرصه¬ی خانواده است. برخی با تنبيه به شدت مخالفت كرده¬اند و آن را در جهت حذف رفتارهاى ناهنجار مضر مىدانند و والدين و مربيان را از آن نهى می¬كنند. اما برخى ديگر، از ديدگاه تعليم و تربيت و اسلام، اين تفكر را نمى پذيرند و با آن مخالفند. اين عده معتقدند تنبيه بدنى با شرایط و کیفیت خاص نه تنها مضر نيست، بلكه مى¬تواند موجب حذف رفتار ناپسند كودك شود و تأثير پايدارى در وجود او ايجاد كند.
بنابر این پرداختن به اصول و شرایط تنبیه و بیان دیدگاه اسلام در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این رساله به آن پرداخته شده است. کاربرد تنبیه در میان زوجین و نیز والدین نسبت به فرزندان به عنوان ارکان اصلی خانواده و بررسی احکام آن از دیدگاه فقه امامیه از موضوعات پر اهمیتی است که در بخش دیگری از این رساله مورد بحث قرار گرفته است. استفاده از تنبیه توسط سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر از قبیل عمو، دایی و... یا اعمال تنبیه توسط فرزندان نسبت به والدین از مباحث مهم و سؤال برانگیزی است که در فصل دیگر این رساله به آن پرداخته شده است. در نهایت نیز آثار و تبعات تربیتی تنبیه در کانون خانواده بررسی شده است.