مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

انس با قرآن در آیات و روایات ( مراتب و آثار)

عنوان:

 انس با قرآن در آیات و روایات ( مراتب و آثار)

نام و نام خانوادگی:

کریمه سادات عالمی

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153683

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

حسن شکوری

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1393/10/7

تعداد صفحات:

123

تعداد منابع:

62

کلید واژه های پایان نامه:

  انس، قرآن، مراتب انس، آثار انس، انس با الفاظ،‌ انس با مفاهیم، ترجمه، تفسیر، تدبّر.

چکیده پایان نامه:

قرآن کریم به‌عنوان ابزار ارتباطی حق با خلق، در راستای رفع نیازهای انسان در ابعاد مختلف نازل‌شده است. با اثبات اعتبار و حجیت وحی الهی، یکی از مسائل مهم، انس با قرآن مجید و کمّ و کیف آن است. انس با قرآن مجید از انس با ظاهر آن، در ابعاد مختلف نگهداری، نظر، شنیدن، یادگرفتن و یاددادن و تلاوت، شروع می‌شود و با عبور از مجرای فهم در ساحت‌های مختلف اعم از ترجمه، تدبّر، تفسیر و به مرحله «عمل» می‌رسد. در این نوشتار این مراتب و مراحل به‌اندازه‌ی توان و ظرفیت نوشتار موردبحث قرارگرفته است. دیدگاه‌های مختلفی که در باب روایی یا ناروایی ترجمه وجود دارد، ماهیت تدبر، شرایط و بستر‌های آن، تفسیر و لوازم آن موردبحث قرارگرفته است. در باب عمل نیز، بعد فردی و اجتماعی هردو، موردتوجه قرارگرفته است. ثمرات مترتب بر انس در ابعاد معرفتی، روانی و اجتماعی تا حدودی نشان داده‌شده است؛ بیان‌شده است که انس با قرآن کریم، چه نقشی در تکمیل عقل دارد و چگونه موانع معرفت را از سر راه برمی‌دارد. بارور شدن ایمان، کاهش ناراحتی‌ها، معناداری رنج‌ها، خوش‌بینی نسبت به دستگاه آفرینش ازجمله ثمرات روحی انس با قرآن کریم برشمرده شده است. از زاویه‌ی اجتماعی نیز هم عزت اجتماعی را در پی دارد و هم موجب بهبود روابط اجتماعی می‌گردد. مستندات این مباحث با تکیه‌بر کتاب و سنت و تحلیل بیانات آن‌ها سامان‌یافته است.