مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

الهجرة و المهاجرون فی القرآن الکریم 

عنوان:

 الهجرة و المهاجرون فی القرآن الکریم 

نام و نام خانوادگی:

مریم علی حسن الهاشمی  

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

عراق

کد تحصیلی:

1373573

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

شیخ فاضل مصطفایی   

استاد مشاور:

سید منذر الحکیم

تاریخ دفاع:

1391/2/21

تعداد صفحات:

222

تعداد منابع:

111

کلید واژه های پایان نامه:

  ...

چکیده پایان نامه:

...