مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

گردآوری قرآن در زمان پیامبر (پژوهشی در ادله مخالفان و موافقان) 

عنوان:

 گردآوری قرآن در زمان پیامبر (پژوهشی در ادله مخالفان و موافقان)

نام و نام خانوادگی:

 معصومه محمد نیاز  

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1251717

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

معصومه شریفی   

استاد مشاور:

سکینه آخوند

تاریخ دفاع:

1391/2/3

تعداد صفحات:

...

تعداد منابع:

...

کلید واژه های پایان نامه:

  گردآوري قرآن ، پيامبراکرم (ص)، گردآوري قرآن در زمان پيامبر اكرم(ص)

چکیده پایان نامه:

روش های کلامی در اسلام متنوع بوده و آثار و نتایج مختلفی بر جاگذاشته اند . لذا برخی از این روش ها افول و برخی گسترش یافته اند این روش ها مبانی و ویژگی هایی داشته اند و مسأله جمع و تدوين قرآن در زمان پيامبر اكرم(ص) از پيچيده ترين موضوعات علوم قرآني است که از ديرباز مورد اختلاف دانشمندان اسلامي است. اين اختلاف رأي، درنگاه اول به دليل وجود روايات متعارض و مختلفپدید آمده است. از اين رو در اين زمينه دو ديدگاه به عنوان موافقان ومخالفان جمع قرآن در زمان پيامبر وجود دارد. لذا در اين مقاله ديدگاه هاي مخالفان وادله آنان مورد نقد و بررسي قرار گرفت و از مجموع مطالب و ادله موافقان بدست مي آيد که تأليف و تدوين قرآن در عصر پيامبر(ص) صورت گرفته است .
از جمله دلایل قرآنی و روایی که در بردارنده دلایل عقلی و شواهد تاریخیاست، گواه بر این مطلب است که ا ولاً: قرآن در عصر پيامبر(ص) گرد آوري شده است. ثانيا ً: بر اساس ترتيب آن حضرت تأليف شده؛ بنابراين با اين اخباري که مي گويد قرآن توسط ابوبکر يا عمر و يا عثمان گردآوري شده، تعارض دارد. لذا وقتي قرآن در عصر پيامبر(ص) گردآوري شده است ديگر نخستين گردآورنده نمي تواند هيچ کدام از آن ها باشند پس نخستين گرد آورنده قرآن، پيامبر(ص) و به دستور خدا بوده است.