مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

ترجمه و تحقیق کتاب ( اصول فقه فقه ) شهید مرتضی مطهری به زبان اردو ( مستند به مجموعه آثار )

عنوان:

 ترجمه و تحقیق کتاب ( اصول فقه فقه ) شهید مرتضی مطهری به زبان اردو ( مستند به مجموعه آثار )

نام و نام خانوادگی:

ناصره احمدی  

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1251928

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

برکت الله سینوی  

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1393/11/14

تعداد صفحات:

179

تعداد منابع:

108

کلید واژه های پایان نامه:

  مرتضی مطهری، اصول فقه ، فقه

چکیده پایان نامه:

اسلام به عنوان آخرین مکتب، تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ صرف اعتقاد محض، به کمال رسیدن امکان پذیر نبوده بلکه باید در مرحله عمل نیز دارای محتوایی عمیق تا ما را به رسیدن به هدف یاری نماید که عهدار آن فقه است و مقدمه فهمیدن آن ، اصول فقه است.
استاد شهید مطهری در شمار معدود کسانی بودند که از شرائط لازم برای آشنا ساختن نسل امروز با اسلام برخوردار بود و راهکاری علمی و عملی، با زبان ساده در اختیار آنان قرار داده است؛ به همین جهت چنین کتابی را به زبان اردو ترجمه نموده تا در دانشگاه¬ها و موسسات علمی مورد استفاده قرار گیرد.
ایشان این کتاب را به دو بخش، اصول فقه و فقه تقسیم نموده و مباحث مهم اصول و فقهی را برای دانش جویان ارائه نموده اند.
در بخش اصول فقه به مباحث ذیل پرداخته شده است: منابع فقه(قرآن ، سنت، اجماع، عقل)؛ مسائل مشترک کتاب و سنت (اوامر و نواهی، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ و ..) ؛ چهار اصل عملی (اصول برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب)
در بخش فقه نیز به مباحث ذیل پرداخته اند: تاریخچه فقه و فقهاهت ؛ احکام خاص(حکم تکلیفی، وضعی، تعبدی و توصلی، عینی و کفائی، ...) ؛ ایشان ابواب و رئوس مسائل فقهی را به ترتیب کتاب «شرایع الاسلام» محقق حلی ذکر نموده اند که عبارتند از:(عبادات، عقود، ایقاعات و احکام) که هر کدام از اینها تقسیمات خاص خود را دارند.