مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

شاخص های خانواده متعالی در سبک زندگی قرآنی  

عنوان:

 شاخص های خانواده متعالی در سبک زندگی قرآنی

نام و نام خانوادگی:

نرجس اخلاقی  

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1252826

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

سکینه آخوند    

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/11/8

تعداد صفحات:

153

تعداد منابع:

119

کلید واژه های پایان نامه:

  خانواده، سبک زندگی، خانواده قرآنی، خانواده متعالی، شاخصه های تعالی

چکیده پایان نامه:

خانواده خشت بنای جامعه است. لذا تحکیم بنیان خانواده متعالی عامل مهمی در وجود یک جامعه سالم است. در عصر کنونی در زمینه خانواده با چالش های فراوانی روبرو هستیم که ارکان خانواده را متزلزل نموده به گونه ای که سلامت روانی افراد به خطر افتاده و در پی آن کارکرد خالص افراد در اجتماع نیز کاهش یافته است. اگر هر یک از اعضاء خانواده با شاخصه های تعالی خانواده و انجام  تکالیف مورد نظر قرآن آشنا باشد وآنها را در زندگی به کار گیرد می‌تواند تضمینی برای تعالی و پایداری خانواده در سطح جامعه باشد. در یک خانواده متعالی هم به روابط درونی افراد خانواده توجه می‌شود مانند: محبت، همدلی، صبر و ... و هم تعاملات اجتماعی افراد مانند: صله رحم، خدمت به دیگران و... .
 لذا نوشتار حاضر با نگرش به این مساله به تبیین شاخصه های خانواده متعالی در سبک زندگی از منظر قرآن پرداخته و در پنج فصل گرداوری شده است. در فصل اول؛ سعی شده است تا با طرح اجمالی کلیات بحث، فضای کلی پژوهش روشن گردد. در فصل دوم؛ شاخصه های اعتقادی و عبادی خانواده متعالی از منظر قرآن مطرح شده که بینش و بصیرت خانواده را جهت دهی می‌نماید. در فصل سوم؛ شاخصه های روابط درونی خانواده متعالی از منظر قرآن بیان شده است که استحکام و پویایی خانواده را قوت می‌بخشد. در فصل چهارم؛ شاخصه های روابط بیرونی خانواده متعالی از منظر قرآن مورد برررسی قرار گرفته است که کارکرد و کارایی اعضا را در جامعه افزایش می‌دهد. در فصل پایانی نیز راهکارهایی برای تحقق این شاخصه ها ارائه گردیده است تا عملکرد این ملاک ها در خانواده بطور راهبردی محقق شود.  
در مجموع می‌توان گفت خداوند در آیات فراوانی سبک درست زندگی را معرفی نموده که با پیروی از آن بسیاری ازمشکلاتی که در عصر امروز خانواده به آن دچار شده است، بر طرف می‌گردد.