مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

رزق و روزی از نظر آیات و روایات  

عنوان:

 رزق و روزی از نظر آیات و روایات

نام و نام خانوادگی:

 ثریا موسوی   

گروه:

...

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1154924

محل تحصیل:

جامعة الزهرا

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

حسین مهدی زاده    

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/6/25

تعداد صفحات:

152

تعداد منابع:

75

کلید واژه های پایان نامه:

  ...

چکیده پایان نامه:

موضوع اين تحقيق رزق و روزي از نظر آيات و روايات است. كه داراي سه بخش و يك خاتمه مي‌باشد. در هر قسمت سعي شده، تعريفات و توجيهات و ارائه نظر از منظر لغوي، اصطلاحي، روايي و ديدگاه مفسران ارائه شود. در بخش اول فصل مفهوم شناسي رزق، با توجه به معني لغوي و اصطلاحي به دست مي‌آيد كه : رزق به معني بهره بردن و انتفاع و عطا و بخشش جاري است، هر چيزي كه موجودي را در بقاي حياتش كمك كند و بقايش امتداد يابد رزق گويند. واژه هایی مانند رحمت ، به معنی دلسوزي و مهرباني، اگر رحمت از طرف خداوند باشد به معناي نعمت بخشيدن و اگر به انسان نسبت داده شود به معناي رقت قلب و مهرباني است . معيشت از عيش گرفته شده و آنچه كه به وسيله ي آن زندگي كنند ، معيشت مي گويند . نعمت ، حالت نيك وپسنديده را گويند . كلمات  رحمت و معيشت و نعمت به طريقي مرتبط با رزقند و معناي رزق نيز در آنها نهفته است. در آيات قرآن وجوه مختلف رزق بيان شده است  و مي‌توان گفت رزق انواع مختلفي دارد كه از آن جمله مي‌توان به رزق مادي، معنوي، عام، خاص و ... اشاره نمود.
در بخش دوم بعد كلامي رزق مورد بحث قرار گرفته كه در فصل اول رزاقيت خداوند را همراه تضمين و تقدير و تقسيم رزق از جانب خدا بيان نموديم و به رابطه رازق و مرزوق نيز اشاره شده است. و حكمت‌هاي  تفاوت روزي كه بر اساس مشيت الهي است با عوامل مختلف آن بحث شده است. فصل دوم به بررسي اسباب گشايش رزق يعني عواملي كه باعث افزايش رزق مي شود ، و به بررسي رزق از سه بعد اعتقادي، اجتماعي، عبادي و اخلاقي با ذكر آيات و روايات مربوطه پرداختيم. عواملي مانند گناه، غفلت از خدا، كفران نعمت، اسراف، حرص و ... سبب فقر و تنگدستي و دور  شدن از رحمت الهي مي‌شود. انسان علاوه بر اينكه تلاش مي‌كند تا به يك زندگي خوب مادي دست يابد، به همان اندازه براي دستيابي به رزقهاي معنوي هم بايد كوشش كند تا به سعادت و كمال نائل شود.
بنابراين تقوا، علم، فضيلت، سخاوت، بخشندگي و ... باعث ارتباط انسان با منبع خير و كمال شده در نتيجه آرامش و خوشبختي و سعادت دنيوي واخروي را به ارمغان مي‌آورد. 
در بخش سوم، حرام و حلال را از منظر آيات و روايات بررسي نموده‌ايم. حرام يعني چيزهايي كه خداوند استفاده از آن را ممنوع كرده و آثار زيانباري در دنيا و آخرت براي خورندگان آن خواهد بود. آنان در حقيقت با خوردن مال حرام آتش مي‌خورند. و زندگي دنياييشان بركتي نخواهد داشت. عبادات و دعاهايشان مستجاب نمي‌شود و با قلب قسي و تاريك دنياي خود را سپري مي‌كنند. مگر اينكه توبه كنند. اما در مقابل انساني كه غذاي حلال مي‌خورد، مغفور خدا بوده و جايگاهش در بهشت خواهد بود.