مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

موجود متعال در ادیان ابراهیمی شاخص چین و اسلام

عنوان:

 موجود متعال در ادیان ابراهیمی شاخص چین و اسلام

نام و نام خانوادگی:

 آن نی ما    

گروه:

فلسفه و کلام 

تابعیت:

چین

کد تحصیلی:

132201

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

سعید ارجمند فر

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/4/1

تعداد صفحات:

123

تعداد منابع:

20

کلید واژه های پایان نامه:

  آیین بودیسم، آیین دائویسم، آیین کنفوسیوس، آیین اسلام، موجود متعال

چکیده پایان نامه:

این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کلام اسلامی به بررسی مقایسه وجود متعالی در ادیان شاخص چین شامل دائویسم، بودیسم، کنفوسیوس و اسلام در سه فصل می پردازد.
فصل اول با طرح مقدمات پژوهش؛ تبیین مسئله ، اهمیت و ضرورت، پیشینه بحث و فرضیه های تحقیق و سوالات اصلی و فرعی رابیان نموده و مفهوم شناسی را ارائه می نماید.
در فصل دوم بحث پیرامون تاریحچه وجود متعالی و چگونگی ویژگی های آن در هریک از این ادیان است. فصل سوم بر پایه مباحث فصل دوم مقایسه میان وجود، وجود متعال و چگونگی آن مطرح می گردد. در پایان پژوهش با نتیجه گیری از مباحث طرح شده پایان می پذیرد.