مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

مبانی رستگاری و نجات از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

عنوان:

 مبانی رستگاری و نجات از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

نام و نام خانوادگی:

 سمیه توسلی     

گروه:

فلسفه و کلام 

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153899

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

زهرا شریف 

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/6/17

تعداد صفحات:

255

تعداد منابع:

148

کلید واژه های پایان نامه:

  مبانی، رستگاری، نجات، ملاصدرا، جان هیک

چکیده پایان نامه:

این پژوهش با عنوان «مبانی رستگاری و نجات از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک»، بر آن است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین مبانی رستگاری و نجات از منظر ملاصدرا و جان هیک بپردازد تا از این رهگذر بتواند به دیدگاهی جامع و روشن نسبت به اندیشه‌‌های نجات شناسانه‌ی این دو اندشمند دست یابد.
نتایج حاصل از این تحقیق عبارت است از:
رستگاری از منظر صدرا امری وجودی و تشکیکی است که به واسطه‌ی حرکت جوهری انسان آغاز می‌شود و مساوق با ادراک است که بالاترین درجه آن یعنی تعقل، عبارت است از اتحاد نفس با حقایق وجودی، لذا هر چه نفس قوی¬تر باشد، حقیقتی که نفس با آن متحد می¬گردد نیز به لحاظ مراتب وجودی شدیدتر خواهد بود.  
صدرا در مساله نجات رویکردی حداکثری دارد. از منظر او اکثر انسان‌ها به کمال می‌رسد، البته به شرط آن‌ که در مسیر حقیقت گام بردارند و عنادی با حق نداشته باشند، در نتیجه به درجاتی از سعادت که اقتضای ذاتشان است خواهند رسید. البته، هرچند وی قائل به نجات اکثر انسان‌هاست اما این امر سبب اعتقاد به کثرت در حقانیت نخواهد شد، لذا از نظر صدرا تنها دین بر حق، دین اسلام است.
اما نجات از منظر هیک تنها به واسطه‌ی گذر از حیات خود محورانه به حیاتی خدا محورانه صورت می‌گیرد و تمامی ادیان و سنت‌های دینی می‌توانند چنین تحولی را در انسان‌ها ایجاد کنند. در نتیجه هیک علت کثرت در نجات را کثرت در حقانیت ادیان دانسته و معقتد است تمامی ادیان طریق نجات هستند زیرا اساساً ایصال به حق برای انسانی که در فاصله‌ی معرفی با حقیقت مطلق قرار دارد، امکان ندارد.