مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

عقلانیت دینی در حوزه رفتار اجتماعی از نگاه امام خمینی (ره)

عنوان:

 عقلانیت دینی در حوزه رفتار اجتماعی از نگاه امام خمینی (ره)

نام و نام خانوادگی:

 معصومه صابری 

گروه:

فلسفه و کلام

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1154158

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

زهرا شریف فخر

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/8/10

تعداد صفحات:

255

تعداد منابع:

171

کلید واژه های پایان نامه:

  عقل، عقلانیت، دین، عقلانیت دینی، اخلاق، رفتار اخلاقی، امام خمینی (ره)

چکیده پایان نامه:

با توجه به اهمیت عقل و ضرورت تبیین مباحث اجتماعی بر مبنای عقلانیت دینی در جامعه اسلامی، باید حوزه عمل و رفتار انسان مورد تعامل و تفکر ویژه عقلی و کلامی قرار گیرد. این پایان‌نامه درصدد تبیین «دیدگاه امام خمینی ره پیرامون عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی» است؛ به بیان دیگر، تبیین رابطه عقل و دین در حوزه اخلاق و رفتار اخلاقی از دید امام خمینی و به بیان خاص تر، مبانی و اصول و ویژگی های عقلانی حاکم بر رفتار اخلاقی به عنوان زیرمجموعه دین و از دید امام به عنوان اندیشمند دینی، وظیفه این پژوهش در نظر گرفته شده است. در این راستا اصول و ویژگی های کلی و عقلی و مبتنی بر مبانی فوق که حاکم بر رفتار اخلاقی می باشند را از دید امام تبیین خواهیم نمود. براساس تعالیم دین اسلام، عقل و دین در تعریف صحیح از عقل، عقلانیت دینی پویا و کارآمدی را ارائه می‌نماید که در تمامی حوزه‌های نظر و عمل تعیین‌کننده و ثمربخش است. در این پایان‌نامه به بررسی و معرفی عقلانیت دینی در حوزه عمل؛ رفتار اخلاقی از نگاه امام خمینی می‌پردازیم؛ چراکه یکی از این حوزه‌های مهم در ساحت عمل، رفتار اخلاقی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با تبیین مبانی فکری (فلسفی – عرفانی) امام در باره هستی، انسان، معرفت، عقل و عقلانیت، و اخلاق و نیز سیره و سخن ایشان که مبتنی بر بینش دینی و اخلاقی انسان می باشد، به طرح بحث عقلانیت دینی پرداخته و با مشخص ساختن رابطه عقل و دین از نگاه امام خمینی، ماهیت عقلانیت دینی، انواع، سنخ شناسی آن مورد بررسی قرار گیرد. برپایه مبانی معرفتی حضرت امام عقل و دین هر دو لازمه سعادت و کمال انسانی است، عقل قوه تمیز است که با تعدیل قوای انسانی زمینه رفتار اخلاقی را فراهم ساخته و عقلانیت دینی را در حیات انسانی محقق می گرداند. سپس با بررسی اصول عقلی حاکم بر رفتار اخلاقی از نگاه ایشان، ویژگی‌های حاکم بر قوانین و رفتارهای اخلاقی بررسی شده و نمونه عینی آن در برخی مصادیق رفتار اخلاقی ازسیره امام ارائه گردیده است.