مقام معظم رهبری:

اگر زحمات حوزه های علمی از آغاز تا امروز نبود، یقیناً از دین و حقایق دینی چیزی باقی نمی ماند و بقاء دین مدیون تلاش علمی حوزه هاست.

اعضای هیئت علمی

زهرا شریف


تاريخ تولد : 1362
محل تولد : قم
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
تخصص: فلسفه، عرفان، اخلاق
ایمیل:
za.sharif.za@gmail.com
 

 

دوران تحصیل:

 1. اخذ ديپلم تجربي در سال 1379
 2. اخذ درجه سطح دو حوزه علميه خواهران قم (جامعة الزهرا س) در سال 1382 با معدل 19/19 و دفاع از پايان نامه "گوهر دين از منظر آيات و روايات" با نمره عالی 19
 3. اخذ سطح سه در رشته فقه و اصول در سال 1388 با معدل 18/18
 4. اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم ـ عليه السلام ـ در سال 1386 با معدل 09/19 و دفاع از پايان نامه "گوهر دين و دینداری از منظر عرفان اسلامي" با راهنمايي آيةالله  دکتر احمد بهشتي و مشاوره حجت الاسلام دکتر گرجیان با نمره  عالي 5/19
 5. اخذ درجه دکتری در رشته اخلاق و عرفان اسلامی دانشگاه باقر العلوم ـ عليه السلام ـ در سال 1393 با معاز ل  80/18 و دفاع از رساله "بررسی مقایسه ای بعد معرفتی تجربه عرفانی از دیدگاه ذات­گرایان و ساخت­گرایان با ابن عربی" با راهنمایی حضرت حجت الاسلام استاد یزدانپناه و مشاوره حجت الاسلام دکتر شیروانی و حجت الاسلام دکتر قمی با نمره عالی 20
 6. بهره مندی از دروس عرفان اسلامي نظير تمهيدالقواعد، مقدمه قيصري بر فصوص الحکم، شرح فصوص الحکم قيصري، مصباح­الانس و منازل السایرین استاد حضرت حجه الاسلام يزدانپناه از سال 83 تا کنون

سوابق آموزشی:

 1. تدريس دروس کلام و فلسفه اسلامي، عرفان اسلامي و تاريخ عرفان و تصوف اسلامي و عرفان­های کاذب، منطق و فلسفه اخلاق در "موسسه آموزش عالی بنت­الهدي" از سال 1387
 2. تدريس فلسفه اسلامی و عرفان نظری در بخش تحصيلات تکميلی جامعه الزهراء س و  تدريس منطق و فلسفه و عرفان اسلامي در دوره عمومی جامعة الزهراء (س) از سال 1386؛
 3. تدريس فلسفه اسلامی و عرفان نظری و منطق قدیم در بخش تحصيلات تکميلی و عمومی مدرسه معصوميه (س)؛ (وابسته به دفتر تبليغات اسلامي) از سال 1388؛
 4. تدریس اخلاق تطبیقی و کاربردی در مرکز تربیت مدرس مرکز مدیریت خواهران صدیقه کبری (س)

سوابق پژوهشی:
 

 1. محقق پژوهشگاه حضرت معصومه س وابسته به جامعة الزهراء س
 2. بازپژوهي و تقييم آثار عرفاني و فلسفي بانو مجتهده امين در پژوهشگاه حضرت معصومه (س)؛ (کتاب سير و سلوک اولياء)
 3. نگارش مقاله­ «تبيين قاعده بسيط الحقيقه در فلسفه صدرايي و دو ساحت مختلف از آن» (چاپ شده در نشريه علمي _ پژوهشيِ انديشه های فلسفی ـ کلامیِ دانشگاه قم)؛
 4. نگارش مقاله­ «معقولات ثانيه فلسفی در فلسفه مشائی ـ اشراقی» (چاپ شده در نشريه علمي ـ پژوهشيِ معرفتِ فلسفي)؛
 5. نگارش مقاله­ « معقولات و انواع آن در فلسفه فارابي» (چاپ شده در نشريه علمی پژوهشی ذهن)؛
 6. نگارش مقاله­ «گوهر دين و دينداري در عرفان اسلامي» (چاپ شده در نشريه علمي ـ پژوهشيِ "فلسفه دينِ" دانشگاه پرديس تهران)؛
 7. نگارش مقاله "تبیین نظریه یافت اتحادی ذات­گرایان در باب ماهیت تجربه عرفانی با تمرکز بر دیدگاه استیس و فورمن" (چاپ شده در مجله علمی پژوهشی آیین حکمت)؛
 8. نگارش مقاله "جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی" (چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن)؛
 9. نگارش مقاله "کمال انسان در زندگی از نظر ملاصدرا" (گزينش شده از سوی همايش روز جهانی فلسفه به عنوان مقاله ممتاز جهت ارائه در همايش و چاپ شده در مجموعه مقالات ارائه شده همایش بین المللی روز جهانی فلسفه)؛
 10. نگارش مقاله "جايگاه زن در قوس نزول و صعود در مکتب ابن عربی"؛ (چاپ شده در نشريه زنان جاکارتا وابسته به انجمن "ام زهرا")
 11. نگارش مقاله "معرفت قلبی از دیدگاه شریعت و مکتب ابن عربی"؛ (چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت)؛.
 12. ارزياب علمیِ مقالات علمی در جشنواره علامه حلي ره؛
 13. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی "کيفيت حيات برزخی از ديدگاه متکلمين اماميه" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 14. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی "آثار اعتقاد به ولايت تکوينی ائمه ع در زندگی فردی" در  موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 15. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی با موضوع "نظریه سعادت فارابی و ارزیابی آن بر اساس دیدگاه امام علی ع " در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 16. استاد راهنمای پایان نامه  کارشناسی "آثار اعتقاد به ولایت در زندگی فردی" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 17. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی با موضوع"سازگاری عدل الهی با شرور از دیدگاه متکلمین" معاصر در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 18. استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع "مبانی رستگاری و نجات از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 19. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تجربه عرفانی از دیدگاه ذات گرایان و ساخت گرایان و نقد آن در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 20. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ابعاد تأثیرگذار مساجد و شبکه های اجتماعی مجازی در هویت اخلاقی جوانان در آموزش مجازی جامعه المصطفی؛
 21. استاد مشاور پایان نامه ارشد با موضوع "تبیین عصمت بر اساس تشکیک وجود صدرایی" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 22. استاد داور پایان نامه کارشناسی "مبانی کلامی نظریه ولایت فقیه" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 23. استاد داور پایان نامه کارشناسی "نقد نظریه تحول انواع از دیدگاه مفسرین شیعی" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 24. استاد داور پایان نامه کارشناسی "نقش حجت های الهی در سعادت انسان"در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 25. ارزیاب علمی پایان نامه کارشناسی ارشد "معرفت اسماء الهی از دیدگاه عرفا" در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 26. دبیر پژوهش گروه علمی-تربیتی فلسفه و کلام اسلامی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی ره؛
 27. گذراندن کارگاه ارزیابی درونی سازمان سنجش (ارائه شده در بنت الهدی)؛
 28. گذراندن  کارگاه شیوه تهیه طرح درس ترمی و روزانه (ارائه شده در بنت الهدی)؛
 29. گذراندن  کارگاه روش مقاله نویسی ISI(ارائه شده در بنت الهدی)؛
 30. گذراندن  کارگاه روش تحقیق پیشرفته (ارائه شده در بنت الهدی)؛
 31. گذراندن کارگاه تهیه متون درسی (ارائه شده در بنت الهدی)؛
 32. عضو مجمع عالی  حکمت و شرکت در نشست های علمی و ارائه بحث در جلسه با موضوع کمال انسان از نظر ملاصدرا؛

سوابق اجرایی:

 1. عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامي جامعه المصطفی [در بخش خواهران: "موسسه آموزش عالی  بنت­الهدي"] از سال 1390؛
 2. مدیرگروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده هدی
 3. مدیرگروه اخلاق، مشاوره، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهشی معصومیه
 4. استاد مصاحبه کننده در ورودی های سطح سه و ارشد در حوزه های علمیه خواهران و دانشکده هدی
 5. مشاور ریاست  کالج جاکارتا (نمایندگی المصطفی در اندونزی) در امور زنان 

جوایز:

 1. کسب رتبه نخست دوره تحصیل دکتری  در سال 1393
 2. کسب رتبه مقاله برگزیده و ارائه شده در همایش روز جهانی فلسفه2010