پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
صفحه اصلی > هیئت علمی > محمود احمدی میانجی 

 

محمود احمدی میانجی

تاريخ تولد : 1340
محل تولد : میانه
مقطع تحصیلی: سطح 4
تخصص: کلام اسلامی                              
ایمیل:
Dr.mianji@yahoo.com

سوابق آموزشی:
تدریس:
1. صرف(صرف میر، صرف ساده، تصریف) / کارشناسی /62-  65 / مدرسه ولی عصر(عج) / تبریز، تهران (مدارس آقای بنایی)
2. نحو (عوامل فی النحونموذج – هدایه – صمدیه – سیوطی – مبادی 4) / کارشناسی / 62- 65 / مدرسه ولی عصر(عج)    تبریز، تهران (مدارس آقای بنایی)
3. صرف(صرف میر، صرف ساده، تصریف) کارشناسی 72- 69 مدرسه  المهدی(عج) / (طلاب آذری جمهوری های شوروی سابق)
4. نحو (عوامل فی النحونموذج – هدایه – صمدیه – سیوطی – مبادی 4) کارشناسی 72 – 69 مدرسه  المهدی(عج) / (طلاب آذری جمهوری های شوروی سابق)
5. اصول فقه (تحریر معالم ) / کارشناسی / 72– 69 / مدرسه المهدی (عج) / (طلاب آذری جمهوری های شوروی سابق)
6. فقه (لمعه) / کارشناسی / 72- 69 / مدرسه المهدی (عج) / (طلاب آذری جمهوری های شوروی سابق)
7. اخلاق 3،2،1 / کارشناسی / 88-69 / مدارس مرکز جهانی علوم اسلامی
8. کلام اسلامی تطبیقی / کارشناسی ارشد / 79-73 / مرکز معارف اسلامی برای علمای اهل سنت میانه حداقل 6 دوره
9. مدیریت اسلامی / کارشناسی / 76 – 73 /  مرکز آموزش معارف اسلامی
10. تاریخ پیامبر و اهل بیت (ع) / تربیت مدرس / 87 – 76 / دوره های تربیت مدرس سازمان مدارس خارج از کشور
11. تاریخ پیامبر و اهل بیت (ع) / کارشناسی / 88 – 82/  موسسه آموزش عالی بنت الهدی - مؤسسه آموزش های کوتاه مدت – جامعة الرسول(ص) گرگان
12. کلام اسلامی 4،3،2،1 / کارشناسی / 88 – 82 / مدرسه جامعة الرسول گرگان(ص) – مدرسه عالی امام خمینی(ره) – مدرسه تخصصی فقه و اصول – مؤسسه آموزش های کوتاه مدت – موسسه آموزش عالی بنت الهدی
13. اصول مقارن / کارشناسی / 87-82 / مدرسه تخصصی فقه و اصول و جامعة الرسول(ص) گرگان
14. فرق و مذاهب کلامی / کارشناسی ارشد / 87 – 85 /موسسه آموزش عالی بنت الهدی
15. متن شناسی کلامی / کارشناسی ارشد / 87 – 85 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
16. کلام تحلیلی 2،1 / کارشناسی ارشد / 88 – 85/  موسسه آموزش عالی بنت الهدی
17. روش تدریس کلام اسلامی / کارشناسی ارشد / 88 – 85 / مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
18. مبانی نظری تقریب مذاهب اسلامی / کارشناسی ارشد / 88 – 85 / مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
19. رجال حدیث / کارشناسی / 88 – 85 / مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم
20. اصول( رسائل – استصحاب )  / کارشناسی / 87- 86 / حوزه علمیه قم - آزاد
21. کتاب شناسی جوامع حدیثی اهل سنت / کارشناسی / 87 – 86 / مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم
22. فقه مقارن کارشناسی 88 / -87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
23. کلام تطبیقی شیعه و ماتریدیه کارشناسی / 88 – 87 / دفتر نمایندگی مشهد دوره تربیت مدرس افغانی های اهل سنت
24. رجال حدیث / دکتری 88-87 / دانشگاه شهید محلاتی قم – دوره دکتری – علوم قرآن وحدیث
25. سیره اهل بیت (علیهم السلام) ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
26. سیره صحابه / ارشد 88-87 موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
27. انسجام اسلامی / ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
28. تعامل با ادیان / ارشد 88-87 موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
29. مبانی فقه مقارن / ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
30. روش تدریس کلام اسلامی / ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
31. تقریب مذاهب / ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
32. اندیشه‌های تقریب مذاهب / ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
33. تعامل با فرق اسلامی ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
34. فقه تطبیقی ارشد / 88-87 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
35. جریان شناسی اسلامی معاصر / ارشد / 89-88 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
36. مأخذشناسی تقریب بین المذاهب / ارشد 89-88 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
37. دکترین تقریب / ارشد 89-88 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
38. روش تقریب / ارشد 89-88 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
39. جریان شناسی اهل سنت / ارشد 89-88 موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
40. روش تدریس کلام اسلامی / ارشد / 89-88 / موسسه آموزش‌های کوتاه مدت
41. آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی کارشناسی / 90-89 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
42. کلام تحلیلی2و1 / ارشد / 90-89 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
43. استنباط موضوعات کلامی از قران و حدیث2و1 / ارشد / 90-89 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
44. کلام تحلیلی1 / سطح3 / 90-89 / مرکز تربیت مدرس حوزه
45. کلام تحلیلی4 / سطح3 / 90-89 / مرکز تربیت مدرس حوزه
46. کلام تحلیلی3 / سطح3 / 90-89 / مرکز تربیت مدرس حوزه
47. کلام تحلیلی1 / ارشد 90-89 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
48. تفسیرقرآن(اعتقادی) ارشد / 90-89 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
49. روش تدریس پیشرفته2 / سطح3 / 90-89 / مرکز تخصصی حدیث حوزه
50. کلیات علم رجال / سطح3 / 90-89 / مرکز تخصصی حدیث حوزه
51. کتابشناسی علم رجال سطح3 / 90-89 / مرکز تخصصی حدیث حوزه
52. جغرافیای سیاسی وهابیت / سطح3 / 90-89 / مرکز تخصصی علم کلام اسلامی
53. کلام استدلالی5 / سطح3 / 91-90 / مرکز تربیت مدرس حوزه
54. کلام استدلالی1 / سطح3 / 91-90 / مرکز تربیت مدرس حوزه
55. فقه الحدیث سطح3 / 91-90 / مرکز تخصصی حدیث حوزه
56. قرائت و درک متون حدیث1 / کارشناسی / 91-90  / مرکز تخصصی حدیث (نیمسال اول)
57. اصول2  حلقه ثانیه / ارشد / 91-90 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
58. کلام تحلیلی3 / ارشد / 91-90 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
59. آیات و روایات کلامی / ارشد / 91-90 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی
60. فرق و مذاهب کلامی / ارشد / 91-90 / موسسه آموزش عالی بنت الهدی

 
 کارگاه های دانش افزایی و مهارت افزایی:
1. کارگاه روش تدریس آموزش زبان فارسی
2. کارگاه روش تدریس آموزش مهارت های تدریس
3. کارگاه روش تدریس روان شناسی تدریس
4. کارگاه تدوین درسنامه
5. کارگاه پیشرفته مهارت های تدریس
6. کارگاه ارزشیابی تحصیلی
7. کارگاه روش پژوهش
8. کارگاه روان شناسی تدریس
9. کارگاه روش تدریس کلام اسلامی
10. کارگاه روش تدریس کلام اسلامی
11. کارگاه روش تبلیغ – تقریب پیروان مذاهب اسلامی(3 دوره)
12. کارگاه روش تبلیغ – تقریب پیروان مذاهب اسلامی (12 دوره)
13. کارگاه روش تدریس
14. کارگاه روش تدوین سند راهبردی
15. کارگاه تربیت مدرس روش تدریس
16. کارگاه مقاله نویسی
17. کارگاه مهارت های تدوین متون درسی

 
 سوابق پژوهشی

   تألیفات:
1. آثار گناه در قرآن و روایات ونحله های مهم کلامی – پایان نامه دکتری
2. سیره اهل بیت (علیهم السلام) – چاپ سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور
3. فضایل الصحابة – چاپ سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور
4. تاریخ زندگانی پیامبر(ص)– چاپ جامعة الرسول الاکرم (ص)
5. آموزش عقاید (دوره تمهیدی ) – چاپ جامعة الرسول الاکرم (ص)
6. درسنامه اخلاق (دوره تمهیدی) – چاپ جامعة الرسول الاکرم (ص)
7. تاریخ زندگانی اهل بیت (علیهم السلام) – چاپ جامعة الرسول الاکرم (ص)
8. درسنامه اندیشه اسلامی 3 (امامت شناسی ) – مدرسه تخصصی فقه و اصول
9. درسنامه اصول فقه مقارن – چاپ مدرسه تخصصی فقه و اصول
10. اهل بیت (علیهم السلام) در تفاسیر اهل سنت – متنشر نشده است.

استاد راهنما و مشاور پایان نامه و تحقیق پایانی:
1. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسن کاظمی با عنوان بررسی دیدگاه های تقریبی امام خمینی و مولانا مودودی مدرسه عالی امام خمینی (دفاع شده)
2. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم عبیر شراره با عنوان الامامة عند الحلی و القوشجی بین النص و الاختیار موسسه عالی شهیده بنت الهدی (دفاع شده)
3. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مطهره احمدی با عنوان رابطه افضلیت و خلافت بلافصل از دیدگاه خواجه نصیر الدین و قوشجی موسسه عالی بنت الهدی ( دفاع شده )
4. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جمع بین الصلواتین از دیدگاه فریقین آقای محمد علی حمزه ای مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی(دفاع شده)
5. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اختلاف و تفرقه در قرآن انواع عوامل و راههای برون رفت آن خانم شمائله زینب موسسه آموزش عالی بنت الهدی
6. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی حدیث عشره مبشره از منظر فریقین آقای رامیل عظیم اف مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) – دفاع شده .
7. استاد راهنمای رساله سطح چهار کلام اسلامی با عنوان عدالت صحابه آقای شعبان داداشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ( دفاع شده )
8. استاد راهنمای رساله سطح سوم با عنوان احباط و تکفیر اعمال آقای حسن ستوده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
9. استاد راهنمای تحقیق پایانی آقای زاهد حسین زاهدی با عنوان حجیت افعال نبی از دیدگاه فریقین مدرسه تخصصی فقه و اصول(دفاع شده)
10. استاد راهنمای تحقیق پایانی آقای نو پارت چمچوری  با عنوان حجیت قیاس از نظر فریقین مدرسه تخصصی فقه و اصول (دفاع شده)
11. استاد راهنمای تحقیق پایانی آقای احمدی با عنوان انسجام اسلامی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (دفاع شده)
12. استاد راهنمای تحقیق پایانی خانم فاطمه نجفی با عنوان: بررسی شیعه از دیدگاه ملل و النحل شهرستانی و مذاهب الاسلامیین ابو زهره  موسسه عالی شهیده بنت الهدی (دفاع شده)
13. استاد راهنمای تحقیق پایانی خانم فاطمه حسینی با عنوان سهوالنبی از منظر شیعه و اهل سنت موسسه آموزش عالی بنت الهدی
14. استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صدیقه فقیهی با عنوان تجسم اعمال در المیزان و المنار در موسسه آموزش عالی بنت الهدی
15. استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب ساکی تی شا با عنوان قضاوقدر و اختیار انسان از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در موسسه اموزش عالی بنت الهدی
16. استاد داور در رساله دکتری اقای احمد سعدی با عنوان منبع قرانی محمد رسول الله در دانشکده اصول دین
17. استاد راهنمای کارشناسی ارشد آقای چنگیز علی اف با عنوان عوامل مجازات های الهی دنیوی در قران و حدیث در مدرسه عالی قران و حدیث و مجتمع اموزش عالی امام خمینی(ره)
18. استاد راهنمای کارشناسی ارشد با عنوان صفات الهی در نهج البلاغه خانم شهلا گل در موسسه اموش عالی بنت الهدی
19. استاد راهنمای سطح3 با عنوان برهان صدیقین از دیدگاه علامه طباطبایی و ایت الله جوادی املی  اقای عبدالحسین راثی از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
20. استاد راهنمای سطح3 با عنوان همگرایی و واگرایی شیعه با مذاهب اسلامی اقای فاضلی در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

مدیریت پروژه‌های پژوهشی:
1. مدیریت کارگروه جریان شناسی اهل سنت در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
پروژه تحقیقاتی سلفی گری با پژوهشگری آقای یونس خان برهان اف
پروژه تحقیقاتی حزب التحریر با پژوهشگری آقای وحید کاشانی
پروژه تحقیقاتی اخوان المسلمین با پژوهشگری آقای وحید کاشانی
2. مدیریت دوره تربیت مدرس پژوهشی تقریب بین مذاهب اسلامی در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت با حضور جمعی از اندیشمندان کشورهای مختلف از جمله عراق – سوریه – مصر – ترکیه – آذربایجان و ایران  در حال انجام است.
3. مشارکت در پروژه تحقیقاتی تولید نرم افزار درایة النور در طول سالهای 74 – 70 در مرکز تحقیقات کامپیوتری علم اسلامی

 
سوابق اجرایی:
1. مدیر مدرسه (ویژه طلاب جمهوری‌های مسلمان نشین شوروی سابق) / مدرسه المهدی(عج)  / 72 -  69 / 4 سال
2. جانشین مدیر / مدرسه حجتیه / 72 / 3 ماه
3. قائم مقام معاونت / معاونت اداری و مالی مرکز جهانی علوم اسلامی / 72 / چند ماه
4. کارشناس و مشاور ریاست سازمان مدارس در امور کشورهای آسیای میانه سازمان مدارس خارج از کشور / 87-  76 / 12 سال
5. مدیر مدرسه مدرسه سلمان فارسی / 81 -79 / 3 سال
6. مسئول دبیر خانه و جانشین دبیر هیأت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور / 82-80 / 3 سال
7. مدیر مدرسه مدرسه جامعة الرسول الاکرم(ص) (مجتمع آموزشی مذاهب اسلامی و اهل سنت) / 87-  82 / 5 سال
8. مشاور مذاهب اسلامی رئیس / جامعة المصطفی العالمیة(ص) / 87 / ادامه دارد
9. مدیر گروه علمی / موسسه آموزش های کوتاه مدت / 88- 87 ادامه دارد
10. مدیر گروه فلسفه و کلام / موسسه آموزش عالی بنت الهدی 88-87 / ادامه دارد
11. دبیر شورای راهبردی و برنامه ریزی / موسسه آموزش عالی بنت الهدی 88-87 / یکسال
12. عضو کمیسیون تدوین متون درسی / معاونت آموزش جامعة المصطفی(ص) / 87 / یکسال
13. عضو کمیته علمی دانش افزایی و مهارت افزایی / دفتر توسعه منابع انسانی / 87 ادامه دارد
14. عضو کمیسیون خواهران / معاونت آموزش جامعة المصطفی(ص) / 87 ادامه دارد
15. مدیر گروه علمی تربیتی  تربیت مدرس مبلغ و اموزش های کاربردی / موسسه اموزشهای کوتاه مدت 90 / -89 
16. مدیر گروه علمی تربیتی فلسفه و کلام اسلامی / موسسه اموزش عالی بنت الهدی 90-89  / ادامه دارد
17. عضو گروه مشاوران علمی مدیر کل سنجش و پذیرش / معاونت اموزشی المصطفی(ص) / 90-89 / ادامه دارد
18. عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئول فرهنگی سپاه میانه سالهای 60- 59
19. مسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی استان همدان ، 61 – 60
20. جانشین مسئول ستاد فرهنگی مسلمانان شوروی ، 71 – 70
21. محقق و پژوهشگر بخش رجال مرکز تحقیقات کامپیوتری نور ، 74 – 69
22. مسئول مرکز آموزش معارف اسلامی ، 79 – 73
23. عضو شورای علمی مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم ، از سال 87 ادامه دارد.
24. مشاوره علمی و برنامه ریزی رئیس مرکز اطلاع رسانی  سینا، 88 – 86

رتبه ها:
انتخاب به عنوان استاد راهنما و مشاور برتر در اولین اجلاسیه نهضت پایان نامه نویسی المصطفی در مورخ 1/2/1390

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
قم، خ انقلاب، بعد از گلزار شهدا، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
كدپستي: 94536 - 37158
فاكس: 00982537208978
hodainfo@miu.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ( س ) محفوظ است.
کل بازدید ها: 412020 بازدید امروز: 37